Pomaturitné štúdium • okr. Poprad a okolie

Doučování online matematika fyzika Gis matika

Doučování online matematika fyzika Gis matika

Doučování Online. Matematika GIS mapování IT – SEO. PhD. Učitelé s vysokoškolskou pedagogickou odbornou kvalifikací – existuje mnoho dalších technik, které vám při správném výběru a implementaci mohou usnadnit studium na zkoušky. Pro lidi s rozvinutou …

168 kmČeská republika Ostrava - Poruba, Zdeňka Štěpánka 1782/11 + pobočky (8)
Cloverleaf Ltd.

Cloverleaf Ltd.

Jazykové kurzy angličtiny pro veřejnost, pro podniky, pomaturitní studium, odborný jazykový semináře, rekvalifikační kurzy, přípravné kurzy na zkoušku, přípravné kurzy na státní maturitu, příprava na Cambridgeské certifikáty, překlady, tlumočení, audity, …

Jazykový a vzdělávací institut

Jazykový a vzdělávací institut

Jazyková škola: denní pomaturitní studium angličtiny, němčiny, španělštiny, ruštiny. Jazykové kurzy pro veřejnost a firmy. Překlady a tlumočení. V nabídce máme při naplnění kurzu také jazyky: chorvatština, italština, japonština, latina, nizozemština, …

ZATVORENÉ (Otvára v 07:30)

JAZYKOVÁ ŠKOLA HELLO.cz

JAZYKOVÁ ŠKOLA HELLO.cz

Jazyková škola s celostátní působností. Nabízíme výuku v jazykových kurzech pro firmy a veřejnost - skupinové, individuální a intenzivní. Připravujeme k mezinárodním jazykovým zkouškám. Pomaturitní studium angličtiny a němčiny. Překlady a tlumočení. Též …

Ing. Lada Horná - lektor angličtiny a překladatel

Soukromá výuka angličtiny pro studenty (příprava ke zkouškám, k maturitě, Cambridge Certificate), angličtina pro firmy a podnikatele, obchodní angličtina. Individuální přístup a příznivé ceny. Překladatelská a korektorská činnost. Služby: Výdejní místo.

Zoznam škôl, ponúkajúcich nadstavbové a pomaturitné štúdium

www.sme.sk/c/1020954/zoznam-skol-ponukajucich-na …

Zoznam škôl, ponúkajúcich nadstavbové a pomaturitné štúdium. Pomaturitné štúdium využívajú najmä absolventi stredných škôl s maturitou. ILUSTRAČNÉ FOTO SME – ĽUBOŠ PILC. Združ. stred. škola doprav. Sklenárova 9, 82109 Bratislava 2. Združ. st. odev. škola - SPŠ Tokajícka 24, 82103 Bratislava 2.

Školy v meste Poprad - EduPage

jarna.edupage.org/a/skoly-v-meste-poprad

2 - ročné : 63176 - obchodná akadémia - pomaturitné štúdium. Škola má potvrdenie o akreditácii pre vzdelávaciu aktivitu: "Účtovník v podmienkach Európskej únie" _____ Stredná odborná škola zdravotnícka Levočska 5 058 50 Poprad Riaditeľ : Mgr. Bednár Miroslav Telefón : 052/7722704 Fax : 052/7721145 E-mail : skola@szspp.sk

Ponuka štúdia - EduPage

sost-po.edupage.org/a/ponuka-studia

POMATURITNÉ ŠTÚDIUM 2 - ročné, s maturitným vysvedčením. 3693 K technik energetických zariadení budov. 3778 K technik informačných a telekomunikačných zariadení.

Ponuka štúdia - POMATURITNÉ ŠTÚDIUM | Stredná odborná škola technická ...

sost-po.edupage.org/a/ponuka-studia-20212022

Štúdium sa ukončuje odbornou zložkou maturitnej skúšky, ktoré neboli súčasťou predtým vykonanej maturitnej skúšky. Podávanie prihlášok je do 31. mája 2023 formou elektronickej prihlášky: Elektronická prihláška. Pozn.: Pomaturitné štúdium sa bude realizovať pri minimálnom počte 8 uchádzačov v každom odbore.

O škole - Študijné odbory | Obchodná akadémia - EduPage

oadk.edupage.org/a/o-skole

vyššie odborné vzdelanie. absolvent získa titul diplomovaný špecialista - DiS. Vstupné požiadavky na štúdium: podmienky prijatia sú stanovené v kritériách prijatia v súlade s platnou. legislatívou. Spôsob ukončenia štúdia: absolventská škúška. Doklad o získanom stupni vzdelania: absolventský diplom.

Pomaturitne kval. štúdium - Stredná zdravotnícka škola, Moyzesova 17 ...

moyzeska.sk/index.php/pomaturitne-kval-studium

Štúdium. 4-ročné denné štúdium. Asistent výživy (5304 M) Farmaceutický laborant (5311 M) Očný optik (5312 M) Zdravotnícky laborant (5308 M) Zubný asistent (5358 M) Pomaturitné kval. štúdium. Zubný technik (5310 N) Vyššie odborné štúdium. Diplomovaný rádiologický asistent (5333 Q) Diplomovaný optometrista (5335 Q ...

Študijné odbory - pomaturitné - Špeciálna pedagogika | Súkromná stredná ...

ssospziar.edupage.org/a/studijne-odbory-pomaturi …

Študijný odbor špeciálna pedagogika je pomaturitné špecializačné štúdium absolventov pedagogických škôl a akadémií. Pripravuje študentov pre výchovnú, vzdelávaciu i pracovnú činnosť vo výchovno-vzdelávacích zariadeniach, ktoré zabezpečujú výchovu a vzdelávanie detí v spolupráci s rodinou a zariadeniami náhradnej výchovy v súlade s ich individuálnymi a ...

Študijné odbory - pomaturitné - Učiteľstvo pre materské školy a ...

ssospziar.edupage.org/a/studijne-odbory-pomaturi …

Diaľkové kvalifikačné pomaturitné štúdium . Dĺžka štúdia : 2 roky . Požiadavky na uchádzačov: ukončené úplné stredné odborné vzdelanie s maturitou alebo úplné stredné všeobecné vzdelanie s maturitou. Možnosti pracovného uplatnenia absolventa:

Odbory a študijné programy - Nadstavbové štúdium - Diaľkové | Zoznam ...

www.zoznamskol.eu/odbory

ZoznamŠkôl.eu je najväčší, uchádzači o štúdium čoraz obľúbenejšie, online databáz škôl v slovenské republike. Návštevníci tu nájdu informácie o všetkých typoch škôl - od materských po vysoké.

Pomaturitné štúdium - Súkromná stredná odborná škola ...

paneuropasa.sk/triedy/pomaturitne-studium

Domovská stránka » Triedy » Pomaturitné štúdium. Špeciálna pedagogika; Učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo; Partneri. Paneurópska súkromná základná škola; Centrum špeciálno-pedagogického poradenstva; OZ PROFKREATIS; OZ PROFKREATIS plus; Druhý Krok; Povedali o nás.

Pomaturitné štúdium - Education.sk

www.studia.sk/n-23/pomaturitne-studium

Pomaturitné štúdium delíme na: zdokonaľovacie štúdium, predtým nadobudnuté vedomosti si žiaci zdokonaľujú; kvalifikačné štúdium, kvalifikácia v inom odbore; špecializačné štúdium, získavanie špeciálnych vedomostí vo svojom odbore; vyššie odborné štúdium.

Pomaturitné štúdium - Spojená škola Juraja Henischa

ssjh.sk/dokuwiki/doku.php/sos/pomaturitne_studium

Pomaturitné štúdium je určené pre absolventov študijných odborov s maturitou, ktorí už získali úplné stredné odborné vzdelanie alebo úplné stredné všeobecné vzdelanie. Organizuje sa ako denné štúdium, externé štúdium alebo ako kombinované štúdium. Trvá podľa druhu a formy štúdia 1 až 3 roky. Ukončuje sa ...

Výhody nadstavbového štúdia: Prečo je dobré dorobiť si maturitu?

studyin.sk/slovensko/vyhody-nadstavboveho-studia …

Jednou z alternatív je pomaturitné štúdium. Jeho dĺžka je rovnaká ako na nadstavbovom štúdiu, a to od jedného až do troch rokov. Je ukončené záverečnou pomaturitnou skúškou, odbornou zložkou maturitnej skúšky alebo absolventskou skúškou. Záver. Nadstavbové štúdium pre študentov stredných odborných škôl má mnoho ...

Študijné odbory - Praktická sestra | Stredná zdravotnícka škola ...

www.kukucinka.sk/a/studijne-odbory

Možnosti pokračovania v štúdiu: • 3 – ročné vyššie odborné štúdium v študijnom odbore diplomovaný fyzioterapeut a diplomovaná všeobecná sestra, • 2 – ročné pomaturitné kvalifikačné štúdium v študijnom odbore zdravotnícky záchranár (v štúdiu sa pokračuje na našej škole), • vysoká škola.

Externé štúdium - Education.sk

www.studia.sk/n-15/externe-studium

Pomaturitné štúdium ; Nechajte nás sledovať najvýhodnejšie ponuky za vás! Kliknite sem, zadajte agenta pre vašu oblasť a dostávajte nové ponuky z portálu www.studia.sk. ... Externé štúdium na fakulte, univerzite alebo vysokej škole popri zamestnaní, je to náročnejšia forma štúdia, pri ktorej musia študenti zvládnuť ...

Pomaturitné štúdium – pre koho je určené? | Paneurópska VŠ

www.paneurouni.com/blog/pomaturitne-studium-aj-n …

Veku je integrovaná vo všetkých fakultách Paneurópskej vysokej školy a môžete sa zapísať na 5 rôznych štúdií. V ponuke máme Základy práva, psychológie, informatiky, masmédií a ekonómie/podnikania. Tieto študijné programy sú určené pre ľudí nad 50 rokov a môžu byť aj odrazovým mostíkom pred absolvovaním ...

Školy umeleckého priemyslu — Zoznam.sk

www.zoznam.sk/katalog/Vzdelavanie/Skoly/Skoly-st …

4-ročné maturitné a 2-ročné pomaturitné odbory: Animovaná tvorba, Grafický dizajn, Fotografický dizajn, Odevný dizajn. ... Maturitné a pomaturitné štúdium v oblasti grafiky, dizajnu a výtvarníctva. Kurzy pre verejnosť: keramika, kreslenie. https://supke.sk/

Pomaturitné štúdium - Súkromná škola umeleckého priemyslu

www.ssusnitra.sk/pomaturitne-studium

Podmienka prijatia na pomaturitné štúdium je osobný pohovor a prehliadka osobného portfólia. Prijímacie skúšky na pomaturitné štúdium v školskom roku 2023/2024 bude 19.6.2023 (podávanie prihlášok je najneskôr do 15.6.2023) Odbory pomaturitného vyššieho odborného štúdia: grafika vizuálnych komunikácií (3.ročné štúdium)

Kozmetik | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | Beautycare ...

www.beautycare-study.sk/studium/kozmetik

Kozmetik Denné štúdium 4-ročné štúdium – odbor kozmetik 6446 K kozmetik maturitná skúška výučný list Podmienky pre prijatie Úspešné ukončenie ZŠ. Žiaci budú prijatí na základe výsledkov prijímacej skúšky zo slovenského jazyka a literatúry a matematikya výchovno –vyučovacích výsledkov z 1. polroka 9. ročníka Dĺžka vzdelávania 4 roky Organizácia štúdia ...

Odbory | Stredné školy - Stredneskoly.sk

www.stredneskoly.sk/odbory

Množstvo škôl a odborov. V našej databáza nájdete viac ako 750 stredných škôl a 900 odborov.