Oddelenia centrálnej sterilizácie • okr. Poprad a okolie

Centrální sterilizace - Fakultní nemocnice Brno

Specializované oddělení zajišťuje sterilizaci a kompletní přípravu opakovaně sterilizovatelných zdravotnických prostředků pro COS a všechna klinická pracoviště a oddělení FN Brno.

Fakultní nemocnice Hradec Králové

Provoz oddělení centrálních sálů a sterilizace. Provádíme sterilizace nástrojů, pomůcek, prádla a zdravotního materiálu. Zajišťujeme operační provoz.

Oddelenie centrálnej sterilizácie a dekontaminácie - Nemocnica Poprad ...

www.nemocnicapp.sk

Telefonický kontakt: 052/ 7125 371, 0948/ 253 433. Novovybudované oddelenie centrálnej sterilizácie a dekontaminácie (OCS) sa nachádza v prístavbe Nemocnice Poprad a.s., na l. podzemnom podlaží. Pracovisko je oddelené od lôžkových častí nemocnice, dispozične však úzko súvisí s prevádzkou COS (centrálne operačné sály).

Rádiológia - Nemocnica Poprad, a. s.

www.nemocnicapp.sk

Oddelenie diagnostickej a intervenčnej rádiológie (ODIR) sa od decembra 2012 nachádza v nových priestoroch Nemocnice Poprad, a.s. Pred vyšetrením je potrebná evidencia v recepcii ODIR. Bude Vám pridelené poradové číslo. Následne je potrebné sledovať informačné tabule o priebehu predošlých vyšetrení. Pracovisko ODIR pracuje ...

Endokrinologická ambulancia - Nemocnica Poprad, a. s.

www.nemocnicapp.sk

Endokrinologická ambulancia. Lekár: MUDr. Daniela Franková. Sestra: Soňa Timková. Lokalizácia: 2. poschodie komplementu (spojovacej chodby), číslo dverí: K233. Telefonický kontakt: 052 / 7125 363. Objednať sa môžte aj online cez objednávací systém ( !pozor, prečítajte si pokyny!

Nové endoskopické vyšetrenie už aj v Poprade! - Nemocnica Poprad, a. s.

www.nemocnicapp.sk

Oddelenie centrálnej sterilizácie a dekontaminácie; Oddelenie nukleárnej medicíny; ... môžu pacientov objednávať odosielajúci lekári na telefónnom čísle gastroenterologickej ambulancie Nemocnice Poprad: 052/7125 361 v čase od 13.00 do 15.30. Na vyšetrenie je nutné zabezpečiť: KO, Quick, APTT, KS a kvôli celkovej anestéze aj ...

Pediatrická pneumologická a ftizeologická ambulancia - Nemocnica Poprad ...

www.nemocnicapp.sk

Oddelenie centrálnej sterilizácie a dekontaminácie; Oddelenie nukleárnej medicíny; ... Od 1. augusta 2019 Nemocnica Poprad a.s. otvára detskú pneumologickú a ftizeologickú ambulanciu v priestoroch polikliniky detského oddelenia. Odborný garant: MUDr. Peter Ferenc, PhD.

História - Nemocnica Poprad, a. s.

www.nemocnicapp.sk

Novorodenecké oddelenie. Novorodenecké oddelenie – súčasť GPO v Pôrodnici v Spišskej Sobote MUDr. Sas. r.1974 v NsP Poprad Banícka-pod org.vedením GPO, metodickým vedením Dets.odd. r.1975 Banka ženského mlieka nového typu. r.1982 súčasťou detského oddelenia sa stáva Nedonosenecké oddelenie. Transport novorodencov na seba ...

Personál - Nemocnica Poprad, a. s.

www.nemocnicapp.sk

Oddelenie vnútorného lekárstva s JIS-metabolickou; Ortopedické oddelenie s JIS; Otorinolaryngologické oddelenie; Pediatrické oddelenie s JIS; Urologické oddelenie; Nelôžkové oddelenia – SVLZ. Fyziatricko-rehabilitačné oddelenie; Hematológia a transfúziológia; Klinická mikrobiológia; Oddelenie centrálnej sterilizácie a ...

Ultrazvuková ambulancia (USG) - Nemocnica Poprad, a. s.

www.nemocnicapp.sk

Ortopedické oddelenie s JIS; Otorinolaryngologické oddelenie; Pediatrické oddelenie s JIS; Urologické oddelenie; Nelôžkové oddelenia – SVLZ. Fyziatricko-rehabilitačné oddelenie; Hematológia a transfúziológia; Klinická mikrobiológia; Oddelenie centrálnej sterilizácie a dekontaminácie; Oddelenie nukleárnej medicíny ...

Laboratórna diagnostika - Nemocnica Poprad, a. s.

www.nemocnicapp.sk

Laboratórna diagnostika. Oddelenie klinickej mikrobiológie zabezpečuje priamu a nepriamu laboratórnu diagnostiku ochorení spôsobených mikroorganizmami (baktérie, vírusy, parazity, mykotické mikroorganizmy – kvasinky, plesne) z biologických materiálov. Oddelenie zároveň poskytuje konzultačnú činnosť, interpretáciu výsledkov ...

Umývacie dezinfekčné automaty a úpravovňa vody pre Oddelenie centrálnej ...

www.poptavka.net/Poptavka-373882-Umyvacie-dezinf …

Dodanie Umývacích a dezinfekčných automatov a úpravovne vody pre Oddelenie centrálnej sterilizácie, ktoré nahradia pôvodný systém. Tovar požadujeme dodať ako nový, nerepasovaný, výhradne z nových komponentov. ... Nemocnica Poprad a. s. Zadavatel IČ: 36513458. Zadavatel ulice: Banícka 803/28. Zadavatel PSČ: 058 45. Zadavatel ...

Detské oddelenie - Nemocnica s poliklinikou Liptovský Mikuláš

nsplm.sk/detske-oddelenie

Detské oddelenie vzniklo v roku 1946 ako súčasť interného oddelenia s 8 lôžkami. V roku 1948 sa osamostatnilo a bolo umiestnené do podkrovných priestorov kde bolo neskôr kožné oddelenie. Naše oddelenie poskytuje zdravotnícku starostlivosť o deti a dorast od narodenia do 19 rokov. zdravotnícku starostlivosť poskytuje 8 lekárov ...

Oddelenie centrálnej sterilizácie | Národný ústav detských chorôb

nudch.eu/oddelenia/oddelenie-centralnej-steriliz …

ODDELENIE CENTRÁLNEJ STERILIZÁCIE (OCS) PhDr. Yveta Béressová, vedúca sestra Tel: +421 2 59371 892, e-mail: yveta.beressova@nudch.eu Oddelenie centrálnej sterilizácie (OCS) na základe poznatkov z epidemiológie, mikrobiológie, fyziky, chémie i samotného charakteru a použitia zdravotníckej pomôcky v liečebno – preventívnej starostlivosti zabezpečuje ich sterilizáciu a ...

Oddelenie centrálnej sterilizácie | Národný onkologický ústav (NOÚ)

www.nou.sk/oddelenie-centralnej-sterilizacie

PROFIL PRACOVISKA. Oddelenie centrálnej sterilizácie zabezpečuje dekontamináciu, predsterilizačnú prípravu a sterilizáciu zdravotníckych pomôcok, špeciálneho zdravotníckeho materiálu a zdravotníckej techniky používanej v rámci zdravotnej starostlivosti v NOÚ, pri ktorej je využívaná vysoko špecializovaná prístrojová technika a zdravotnícki pracovníci sú na túto ...

Oddelenie centrálnej sterilizácie | Univerzitná nemocnica Bratislava

www.unb.sk/oddelenie-centralnej-sterilizacie

Oddelenie centrálnej sterilizácie (OCS) poskytuje komplexné služby v predsterilizačnej príprave a sterilizácii zdravotníckych pomôcok (ZP) určených výrobcom na opakované použitie v zavedenom, udržiavanom a kontrolovanom systéme kvality. OCS na základe systému kvality garantuje. bezpečnosť ZP pre pacienta v zmysle hygieny a ...

Centrálna sterilizácia to – ProCare a Svet zdravia

www.procare.sk/oddelenie/centralna-sterilizacia- …

O oddelení. Oddelenie centrálnej sterilizácie je začlenené medzi spoločné vyšetrovacie a liečebné zložky Svet zdravia Nemocnica Topoľčany, a.s. Oddelenie centrálnej sterilizácie je umiestnené v komplementoch pavilónu LP 180 na prízemí, a to v spojovacej chodbe LP 240-LP180. Má samostatný vchod (vstup je bezbariérový), cez ...

Oddelenie centrálnej sterilizácie | Univerzitná nemocnica Bratislava

www.unb.sk/212-sk/oddelenie-centralnej-steriliza …

Oddelenie centrálnej sterilizácie (OCS) vzniklo v roku 1997 ako súčasť Spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek. • zabezpečuje pre oddelenia nemocnice presne vymedzený okruh sterilného zdravotníckeho materiálu, nástrojov a zdravotníckych pomôcok, • poskytuje kompletnú predsterilizačnú prípravu, • vykonáva ...

Chirurgická ambulancia - Nemocnica Poprad, a. s.

www.nemocnicapp.sk

07:00 – 12:00. 12:30 – 15:30. Odstránenie stehov denne od 7:00 do 8:30. na vyšetrenie sa treba objednať telefonicky alebo emailom: chiramb@nemocnicapp.sk alebo online cez objednávací systém (!pozor, prečítajte si pokyny!) Lokalizácia: komplement 5.poschodie. Telefonický kontakt: 052 / 7125 576, 052 / 7125 296. E-mail: chiramb ...

Oddelenie centrálnej sterilizácie - www.ousa.sk

www.ousa.sk/sk/klienti-a-pacienti/ostatne-oddele …

Oddelenie centrálnej sterilizácie zabezpečuje proces prípravy sterilných zdravotníckych pomôcok na opakované použitie pre oddelenia a ambulancie ústavu. Pracovníci oddelenia vykonávajú zber dekontaminovaných zdravotníckych pomôcok, ich odvoz v prepravných boxoch na Oddelenie centrálnej sterilizácie Národného onkologického ...

Oddelenie centrálnych operačných sál a centrálnej sterilizácie

www.procare.sk/oddelenie/oddelenie-centralnych-o …

ODDELENIE CENTRÁLNEJ STERILIZÁCIE. Tel. 031/ 783 3481. Oddelenie Centrálnej sterilizácie v Nemocnici Sv. Lukáša v Galante od roku 1981 poskytuje zdravotnícke výkony sterilizácie a inej dekontaminácie. V základnom spektre svojej činnosti sa OCS opieralo o vôbec prvú koncepciu odboru zo začiatku roku 1981, ktorej základnou ...

Oddelenie centrálnej sterilizácie - nusch.sk

nusch.sk/sk/oddelenie-centralnej-sterilizacie

PharmDr. Jana Kubíková, PhD., MBA primárka Oddelenia centrálnej sterilizácie Mgr. Marian Petríček, vedúca sestra Oddelenia centrálnej sterilizácie Oddelenie centrálnej sterilizácie (OCS) má na starosti prípravu sterilných zdravotníckych pomôcok, dezinfikovanie zdravotníckych pomôcok opakovane používaných v liečebno-preventívnej starostlivosti pre všetky zložky ...