Oddelenia následnej starostlivosti • okr. Poprad a okolie

ADP - SANCO s.r.o.

ADP - SANCO s.r.o.

Poskytneme komplexní domácí ošetřovatelskou péči. Provozujeme lůžkové oddělení, ve kterých poskytujeme ošetřovatelskou a rehabilitační péči. Možnost zapůjčení kompenzačních pomůcek za úhrady. Poskytuje lůžkovou následnou ošetřovatelskou péči 24 hodin denně …

225 kmČeská republika Prostějov - Vrahovice, Vrahovická 721/109

OTVORENÉ (nonstop)

SurGal Clinic - Oddělení JIP

Provozujeme oddělení jednotky intenzivní péče. Oddělení přímo navazuje na trakt operačních sálů, aby byla zajištěna maximální bezpečnost a komfort pacientů po operaci. Oddělení je rozděleno na dva samostatné boxy a to pro chirurgickou a ortopedickou operativu.

Vysokomýtská nemocnice

Provoz nemocnice. Jednodenní chirurgie, oddělení následné péče, ambulance, rehabilitace, radiologie, doplňkové služby.

JIS – jednotka intenzívnej starostlivosti - Nemocnica Poprad, a. s.

www.nemocnicapp.sk

Jednotka intenzívnej starostlivosti /ďalej len JIS/ Neurologického oddelenia Nemocnice Poprad a.s., zabezpečuje poskytovanie zdravotnej starostlivosti pacientom s neurologickými chorobami, ktorí sú ohrození akútnym zlyhaním základných životných funkcií. zabezpečuje nepretržitú (24-hodinovú) starostlivosť o akútnych ...

Pediatrické oddelenie s JIS - Nemocnica Poprad, a. s.

www.nemocnicapp.sk

a 9. poschodie Nemocnice Poprad, a.s. Telefonický kontakt: sekretariát 052 / 7125 412. ... Návštevy na jednotkách intenzívnej starostlivosti schvaľuje vedúci lekár úseku, prípadne primár oddelenia, alebo službukonajúci lekár. Deti do 12 rokov života nemajú povolený vstup na oddelenie .

Novorodenecké oddelenie a Jednotka resuscitačnej starostlivosti o ...

www.nemocnicapp.sk

Neonatologické oddelenie poskytuje starostlivosť o novorodencov zdravých aj rizikových. Realizujeme transport novorodencov špecializovaným transportným tímom. ... Aktuálne sa Nemocnica Poprad, a. s., uchádza o opätovné získanie titulu a plakety BFH. Oddelenie je súčasťou detského oddelenia. ... Jednotka starostlivosti o ...

Geriatrické oddelenie - Nemocnica Poprad, a. s.

www.nemocnicapp.sk

Telefonický kontakt: príjmová geriatrická ambulancia: 052/ 7125 804, vedúca sestra: 052 / 7125 718. Dokumentácia: 0948 909 830, dokumentacia.gero@nemocnicapp.sk. Návštevy mimo návštevných hodín – len s povolením primára oddelenia. Nadštandardné izby – neobmedzené návštevy.

Chirurgické oddelenie s JIS - Nemocnica Poprad, a. s.

www.nemocnicapp.sk

Chirurgické oddelenie Nemocnice Poprad, a.s. počas nepretržitej prevádzky zabezpečuje chirurgickú starostlivosť pre pacientov okresu Poprad, Kežmarok ako aj pre návštevníkov Vysokých Tatier. Na chirurgickom oddelení je ročne hospitalizovaných 3200 pacientov, realizuje sa 2100 operácií, z toho 890 výkonov v jednodňovej chirurgii.

VSTUP A POSKYTOVANIE ZDRAVOTNEJ STAROSTLIVOSTI - Nemocnica Poprad, a. s.

www.nemocnicapp.sk

Oddelenie anestéziológie a intenzívnej medicíny; Oddelenie úrazovej chirurgie s JIS; Oddelenie vnútorného lekárstva s JIS-metabolickou; ... Pri plánovanej zdravotnej starostlivosti v Nemocnici Poprad odporúčame režim OTP. Očkovaní pacienti alebo pacienti, ktorí prekonali ochorenie COVID-19 za posledných 6 mesiacov sa môžu ...

Oddelenie anestéziológie a intenzívnej medicíny - Nemocnica Poprad, a. s.

www.nemocnicapp.sk

Lokalizácia: prízemie novej prístavby Nemocnice Poprad, a. s. (lôžková časť Nemocnice Poprad, a. s.). Telefonický kontakt: 052 / 7125 307, 7125 659 E-mail: oaimkontakt@nemocnicapp.sk Dokumentácia: 0948 909 824, dokumentacia.oaim@nemocnicapp.sk Informácie ohľadom predoperačného anestéziologického vyšetrenia: 052/ 7125 220 Oddelenie anestéziológie a intenzívnej medicíny ...

Okresný úrad Poprad - Odbor starostlivosti o životné prostredie

www.azet.sk/firma/1158670/okresny-urad-poprad-od …

Okresný úrad Poprad - Odbor starostlivosti o životné prostredie - Náplň činnosti odboru - oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia kraja. Okresný úrad Poprad - Odbor starostlivosti o životné prostredie, Poprad, Partizánska - kontakt a stránkové dni

Oddelenie: neurológia 01 - Nemocnica Poprad, a.s., Poprad

www.tvojlekar.sk/N22001004101/nemocnica-poprad-a …

Oddelenie: neurológia 01. Oddelenie so špecializáciou neurológia s poradovým číslom 01 pôsobiaca v rámci poskytovateľa zdravotnej starostlivosti Nemocnica Poprad, a.s., Poprad. kategória poskytovateľa zrušená.

Oddelenie seniorov a ťažko zdravotne postihnutých občanov - Poprad

www.poprad.sk/registre/104/oddelenie-seniorov-a- …

Oddelenie seniorov a ťažko zdravotne postihnutých občanov. Kontakt. Adresa a kontaktné údaje: Joliota Curie 3. ... 058 42 Poprad Tel.: + 421 52 7167 111 E-mail: podatelna@msupoprad.sk IČO: 00326470 DIČ: 2021031144. Kam ďalej. Slovensko.sk Katastrálny portál EVO Stará verzia portálu.

Zariadenie starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa ... - Poprad

www.poprad.sk/registre/328/zariadenie-starostliv …

Adresa a kontaktné údaje: Mládeže 4886/5A. 058 01 Poprad. Tel: +421 52 7730 968, +421 910 890 301.

Oddelenie: pediatria 01 - Nemocnica Poprad, a.s., Poprad

www.tvojlekar.sk/N22001007101/nemocnica-poprad-a …

Oddelenie so špecializáciou pediatria s poradovým číslom 01 pôsobiaca v rámci poskytovateľa zdravotnej starostlivosti Nemocnica Poprad, a.s., Poprad. Tvoj Lekár / Tvoja Lekárka. Pochváľ svojho lekára a odporuč ho ostatným alebo si nájdi nového lekára podľa vlastného vkusu.

Oddelenie akútnej kardiológie - koronárnej starostlivosti

www.nusch.sk/sk/oddelenia/oddelenie-akutnej-kard …

Oddelenie akútnej kardiológie - koronárnej starostlivosti. MUDr. Jozef Pacák, primár Oddelenia akútnej kardiológie Mgr. Marcela Zehnalová, vedúca sestra Oddelenia akútnej kardiológie. s hemodynamickou závažnou pľúcnou embóliou vyžadujúci intervenčné riešenie po komplikovaných diagnostických a intervenčných výkonoch ...

Neurologické oddelenie | Univerzitná nemocnica Bratislava

www.unb.sk/985-en/neurologicke-oddelenie

Neurologické oddelenie. Neurologické oddelenie je najmladším pracoviskom s týmto zameraním v Bratislave. Vzniklo v roku 1997 s cieľom poskytovať neurologickú starostlivosť pre obyvateľov mestskej časti Petržalka, Rusovce a Čunovo. V rámci možností poskytujeme zdravotnú starostlivosť aj pacientom z iných častí Bratislavy a ...

Nemocnice 72 - slovenské zdravotníctvo - Blog - Pravda

citizen.blog.pravda.sk/2020/12/07/nemocnice-72

Práve naopak, zámerom spoločnosti je v roku 2019 v Nemocnici Zlaté Moravce otvoriť nové oddelenie následnej starostlivosti, ktoré bude jedno z najväčších v regióne, ako aj rozbehnúť prevádzku vo viacerých chirurgických odboroch,” povedal predseda predstavenstva AGEL SK a.s. Michal Pišoja. Problémom v nemocnici je pohotovosť.

Nemocnica Banská Štiavnica – ProCare a Svet zdravia

www.procare.sk/nemocnica/nemocnica-banska-stiavn …

Sieť Nemocníc Svet zdravia je však pripravená prijímať podnety týkajúce sa možnej zdravotnej starostlivosti a pomoci ukrajinským pacientom. Všetky požiadavky môžu pacientske alebo humanitárne organizácie smerovať jednotnému call centru na telefónne číslo 055 / 327 7777. To funguje v slovenskom jazyku počas pracovných dní.

Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky

www.health.gov.sk

Ministerstvo zdravotníctva SR. Sekcia implementácie Plánu obnovy a odolnosti a reforiem. Limbová 2. P.O. BOX 52. 837 52 Bratislava 37. email: planobnovy@health.gov.sk. Záväzná dokumentácia pre implementáciu projektov. Aktuality (pre zobrazenie aktualít Plánu obnovy kliknite sem) Výzvy a priame vyzvania ⇩.

Oddelenie dlhodobo chorých | Nemocnica AGEL Handlová

nemocnicahandlova.agel.sk/pracoviska/lozkove-odd …

Oddelenie dlhodobo chorých je určené pacientom, ktorých zdravotný stav je stabilizovaný, majú stanovenú liečbu, pacientom s poruchami pohybového aparátu, po operačným výkonoch s potrebou dlhodobej následnej komplexnej rehabilitácie. Pacienti sú prijímaní na základe odborného odporúčania z iných lôžkových oddelení ...

Oddelenie jednodňovej starostlivosti to – ProCare a Svet zdravia

www.procare.sk/oddelenie/oddelenie-jednodnovej-s …

Jednodňová chirurgia. Chirurgické oddelenie v snahe čo najviac vyhovieť klientovi- pacientovi zakomponovalo do svojej práce chirurgiocké výkony spojené s krátkodobou hospitalizáciou. Zahrňuje v sebe systém chirurgickej starostlivosti-operácie, ktoré sú spojené s krátkodobým pobytom pacienta v nemocnici, t.j. pacient ide do ...

Manažment včasného zabezpečenia následnej a dlhodobej sociálno ...

www.health.gov.sk/Zdroje

zabezpečenie adekvátnej dlhodobej starostlivosti. Eliminovať zhoršenie zdravia a sociálneho statusu v dôsledku neskorého alebo neadekvátneho zabezpečenia starostlivosti po prepustení z nemocnice/DOS. Zlepšiť kvalitu v oblasti organizácie zabezpečenia následnej a dlhodobej starostlivosti.