Oddelenia nukleárnej medicíny • okr. Poprad a okolie

Oddelenie nukleárnej medicíny - Nemocnica Poprad, a. s.

www.nemocnicapp.sk

vedúci lekár. 052 / 7125 811. Oddelenie nukleárnej medicíny je od 01.09.2007 organizačne začlenené pod oddelenie diagnostickej a intervenčnej rádiológie a nukleárnej medicíny. Vykonáva in vivo vyšetrenia. Vedúcim oddelenia je vedúci lekár priamo podriadený primárovi oddelenia rádiológie a nukleárnej medicíny.

Pracoviská | Slovenská spoločnosť nukleárnej medicíny a radiačnej hygieny

www.ssnm.sk/pracoviska

Oddelenie nukleárnej medicíny Ústredná Vojenská Nemocnica SNP. Adresa: ulica gen. M. Vesela 2, 034 26 Ružomberok ... Oddelenie diagnostickej a intervenčnej rádiológie a nukleárnej medicíny (ODIR a ONM), Nemocnica Poprad, a.s. Adresa: Banícka 803/28 058 45 Poprad. primár: MUDr. Michal Heržák. lekár poverený vedením oddelenia ...

Diagnostické a liečebné metódy - Nemocnica Poprad, a. s.

www.nemocnicapp.sk

Oddelenie nukleárnej medicíny. O nás. Personál. Diagnostické a liečebné metódy. ... Levoča a pacientov liečebných ústavov v okrese Poprad vykonávame vyšetrenia, ktoré umožňuje prístrojové vybavenie oddelenia: Zo širokého spektra rádionuklidových vyšetrení vykonávame: 1. vyšetrenie endokrinného systému.

O nás - Nemocnica Poprad, a. s.

www.nemocnicapp.sk

Telefonický kontakt: objednávanie pacientov. 052 / 7125 537. vedúci lekár. 052 / 7125 811. Oddelenie nukleárnej medicíny je od 01.09.2007 organizačne začlenené pod oddelenie diagnostickej a intervenčnej rádiológie a nukleárnej medicíny. Vykonáva in vivo vyšetrenia.

História - Nemocnica Poprad, a. s.

www.nemocnicapp.sk

História rádiologického oddelenia Nemocnice Poprad, a.s.: 1975 bolo otvorenie RTG oddelenia v nemocnici v Poprade. 1975 primár RTG oddelenia MUDr. Mária Ulbrichtová. ... a.s. sa stáva oddelenie Nukleárnej medicíny. január 2008 prechod Nemocnice Poprad, a.s. na bezfilmovú rtg dokumentáciu, zavedenie PACSu na CT pracovisku. ...

Porovnanie celotelovej scintigrafie skeletu so sér... | proLékaře.cz

www.prolekare.cz/casopisy/nuklearni-medicina/201 …

Autoři: Jaroslav Weissensteiner 1; Eva Babušíková 2 Působiště autorů: Oddelenie nukleárnej medicíny, Nemocnica Poprad, a. s., SR 1; Ústav lekárskej biochémie, Jesseniova lekárska fakulta v Martine, Univerzita Komenského v Bratislave, SR 2 Vyšlo v časopise: NuklMed 2015;4:8-12

Možnosti stanovenia sérovej koncentrácie osteokalc... | proLékaře.cz

www.prolekare.cz/casopisy/klinicka-onkologie/201 …

Působiště autorů: Oddelenie nukleárnej medicíny, Nemocnica Poprad, a. s., Slovenská republika 1; Ústav lekárskej bio chémie, Jesseniova lekárska fakulta v Martine, Univerzita Komenského v Bratislave, Martin, Slovenská republika 2 Vyšlo v časopise: Klin Onkol 2015; 28(1): 51-56

História slovenskej nukleárnej medicíny | proLékaře.cz

www.prolekare.cz/casopisy/nuklearni-medicina/201 …

História založenia Oddelení nukleárnej medicíny v rokoch 1951–2015 (64 rokov) Bratislava 1 1951 Onkologický ústav (OÚSA, LF UK, SZU) Košice 1954 Oddelenie nukleárnej medicíny FN. Bratislava 2 1958 Oddelenie nukleárnej medicíny FN. Martin 1960 Oddelenie nukleárnej medicíny FN.

2009 - Nemocnica Poprad, a. s.

www.nemocnicapp.sk

Oddelenie nukleárnej medicíny vzniklo v roku 1985. Vedením bola poverená MUDr. Oľga Zrubcová, ktorá v apríli 1988 bola menovaná do funkcie primára oddelenia. V júni 1990 oddelenie usporiadalo 12. celoštátny seminár na tému: Príprava rádiofarmák. V roku 1999 nastúpila na oddelenie MUDr....

Žiadanka o scintigrafické vyšetrenie - Nemocnica Poprad, a. s.

www.nemocnicapp.sk

Žiadanka o scintigrafické vyšetrenie - Nemocnica Poprad, a. s. Na poskytovanie tých najlepších služieb používame technológie, ako sú súbory cookie na ukladanie a/alebo prístup k informáciám o zariadení. Súhlas s týmito technológiami nám umožní spracovávať údaje, ako je správanie pri prehliadaní alebo jedinečné ID na ...

Oddelenie nukleárnej medicíny Map - Hospital building - Mapcarta

mapcarta.com/W152688250

Oddelenie nukleárnej medicíny is a hospital building in Slovakia. Oddelenie nukleárnej medicíny is situated nearby to Nemocnica Poprad, a. s.. ... Poprad is situated 500 metres northwest of Oddelenie nukleárnej medicíny. Photo: Wikimedia, Public domain. Church of St Giles, Poprad.

Radiačná ochrana - UVZSR - Liferay

portal.preprod.uvzsr.sk/web/uvz/radiacna-ochrana …

Nemocnica Poprad a. s. – Oddelenie nukleárnej medicíny – v roku 2021 bolo vykonaných 1496 vyšetrení pomocou SPECT/SPECT-CT. Najfrekventiovanejšie vyšetrenie bolo vykonané v oblasti pohybovej sústavy pomocou aplikácie rádiofarmaka 99Tc. Počet ženských pacientov bol 343 a počet mužských pacientov 297.

🕗 oddelenie nukleárnej medicíny Prešovský kraj otváracia doba, kontakty

sk.near-place.com/oddelenie-nuklearnej-mediciny- …

oddelenie nukleárnej medicíny v Prešovský kraj rozvrh hodin. 058 01 Poprad, Eslovaquia, telefón, otváracie hodiny, fotografie, mapa, umiestnenie. oddelenie nukleárnej medicíny v Prešovský kraj. Koronavírusová choroba (COVID-19) Situácia. potvrdené prípady 1848667.

História slovenskej nukleárnej medicíny | preLekára.sk

www.prelekara.sk/casopisy/nuklearni-medicina/201 …

Prešov 1 1976 Oddelenie nukleárnej medicíny. Nitra 1983 Oddelenie nukleárnej medicíny. Trnava 1985 Oddelenie nukleárnej medicíny. Poprad 1985 Oddelenie nukleárnej medicíny. Michalovce 1994 Oddelenie nukleárnej medicíny. Prešov 2 2002 Oddelenie nukleárnej medicíny, t. č. zrušené. Ružomberok 2003 Oddelenie nukleárnej medicíny- UVN

Možnosti stanovenia sérovej koncentrácie osteokalcínu u pa cientov s ...

www.linkos.cz/files/klinicka-onkologie/400/4641. …

1 Oddelenie nukleárnej medicíny, Nemocnica Poprad, a. s., Slovenská republika 2 Ústav lekárskej bio chémie, Jesseniova lekárska fakulta v Martine, Univerzita Komenského v Bratislave, Martin, Slovenská republika Súhrn Cieľ: Cieľom tejto práce bolo porovnať hladiny markera kostného metabolizmu v sére – os-

Oddelenie anesteziológie a intenzívnej medicíny, Nemocnica Poprad, a.s ...

www.azet.sk/firma/439141/oddelenie-anesteziologi …

Oddelenie anesteziológie a intenzívnej medicíny, Nemocnica Poprad, a.s. - Liečba a diagnostika najťažšie chorých pacientov so zlyhávajúcimi alebo zlyhanými základnými životnými funkciami. Poskytovanie anestézy pre bezbolestné prevedenie operačnej a neoperačnej povahy.

Z histórie pracovísk | Slovenská spoločnosť nukleárnej medicíny a ...

www.ssnm.sk/z-historie-pracovisk

1968 bolo vytvorené samostatné Oddelenie nukleárnej medicíny (ONM) a do funkcie primárky bola menovaná MUDr. I. Pokorná, CSc., ktorá túto funkciu vykonávala až do jej odchodu do starobného dôchodku v roku 1987. Počas jej pôsobenia bolo pracovisko napriek zložitým podmienkam postupne vybavené kvalitnou prístrojovou technikou a ...

🕗 Chirurgické oddelenie Poprad otváracia doba, kontakty - Near Place

sk.near-place.com/chirurgicke-oddelenie-poprad

Chirurgické oddelenie v Poprad rozvrh hodin. 058 01 Poprad, Slovakia, telefón, otváracie hodiny, fotografie, mapa, umiestnenie. Chirurgické oddelenie v Poprad. Koronavírusová choroba (COVID-19) Situácia. potvrdené prípady ... oddelenie nukleárnej medicíny. Poprad. Nemocnica.

O nás | IZOTOPCENTRUM

www.izotopcentrum.sk/svk/o-nas

Oddelenie nukleárnej medicíny v nitrianskej nemocnici začalo svoju činnosť v roku 1986 prácou RIA laboratória, pokračovalo jednoduchými vyšetreniami na dostupných prístrojoch. Od 1. októbra 2004 sa pracovisko osamostatnilo od FN a začalo pracovať ako IZOTOPCENTRUM, s.r.o. – Oddelenie Nukleárnej Medicíny. Plníme služby pre ...

🕗 oddelenie nukleárnej medicíny Prešovský kraj nyitva tartás, érintkezés

sk.near-place.com/oddelenie-nuklearnej-mediciny- …

oddelenie nukleárnej medicíny - nyitva tartás ma. 058 01 Poprad, Eslovaquia, telefon, nyitvatartási idő, képek, térkép, elhelyezkedés oddelenie nukleárnej medicíny - Koronavírus-betegség (COVID-19) Helyzet

🕗 oddelenie nukleárnej medicíny Prešovský kraj godziny otwarcia, kontakt

sk.near-place.com/oddelenie-nuklearnej-mediciny- …

oddelenie nukleárnej medicíny w Prešovský kraj godziny otwarcia dzisiaj. 058 01 Poprad, Eslovaquia, telefon, godziny pracy, zdjęcia, mapa, lokalizacja. oddelenie nukleárnej medicíny w Prešovský kraj. Choroba koronawirusowa (COVID-19) Sytuacja. potwierdzone przypadki 1852839.

🕗 oddelenie nukleárnej medicíny Prešovský kraj horarios, contactos

sk.near-place.com/oddelenie-nuklearnej-mediciny- …

oddelenie nukleárnej medicíny en Prešovský kraj horario hoy. 058 01 Poprad, Eslovaquia, teléfono, horarios de apertura, imagen, mapa, ubicación. oddelenie nukleárnej medicíny en Prešovský kraj. Enfermedad por coronavirus (COVID-19) Situación. casos confirmados 1860315.

Kórház a közelben oddelenie nukleárnej medicíny

sk.near-place.com/hospital-nearby-oddelenie-nukl …

Kórház a közelben oddelenie nukleárnej medicíny Nyitva tartás. Kórház nyitvatartási idő, érintkezés, vélemények ... Szlovákia Kórház a közelben oddelenie nukleárnej medicíny. oddelenie nukleárnej medicíny 058 01 Poprad, Eslovaquia. érintkezés telefon: +421. weboldal: www.nemocnicapp.sk. Latitude: 49.0519132, Longitude ...