Detské oddelenia nemocníc • okr. Poprad a okolie

Pediatrické oddelenie s JIS - Nemocnica Poprad, a. s.

www.nemocnicapp.sk

Lokalizácia: 8.a 9. poschodie Nemocnice Poprad, a.s. Telefonický kontakt: sekretariát 052 / 7125 412 Dokumentácia: 0948 909 828, dokumentacia.deto@nemocnicapp.sk Lôžková časť: Všeobecná pediatria – poskytujeme liečebnú starostlivosť od narodenia do dovŕšenia 19. roku života v okresoch Poprad, Kežmarok, Stará Ľubovňa, Levoča, Spišská Nová Ves .

Detské oddelenie - Nemocnica s poliklinikou Liptovský Mikuláš

nsplm.sk/detske-oddelenie

Detské oddelenie vzniklo v roku 1946 ako súčasť interného oddelenia s 8 lôžkami. V roku 1948 sa osamostatnilo a bolo umiestnené do podkrovných priestorov kde bolo neskôr kožné oddelenie. Naše oddelenie poskytuje zdravotnícku starostlivosť o deti a dorast od narodenia do 19 rokov. zdravotnícku starostlivosť poskytuje 8 lekárov ...

Ortopedická ambulancia - Nemocnica Poprad, a. s.

www.nemocnicapp.sk

Oddelenie centrálnej sterilizácie a dekontaminácie ... od 15.11.2022 bola ortopedická ambulancia presťahovaná do Polikliniky Alexandra oproti Nemocnici Poprad. Radenie miestností v Alexandre: ... v detskej ortopedickej ambulancii je možné objednať sa osobne v ambulancii na 7. poschodí v lôžkovej časti nemocnice alebo telefonicky ...

Lôžkové oddelenia - Nemocnica Poprad, a. s.

www.nemocnicapp.sk

Lôžkové oddelenia. Chirurgické oddelenie s JIS. Fyziatricko – rehabilitačné lôžkové oddelenie. Geriatrické oddelenie. Gynekologicko – pôrodnícke oddelenie. Neurologické oddelenie s JIS. Oddelenie anestéziológie a intenzívnej medicíny. Oddelenie úrazovej chirurgie s JIS. Oddelenie vnútorného lekárstva s JIS-metabolickou.

JZS v odbore oftalmológia (očné) - Nemocnica Poprad, a. s.

www.nemocnicapp.sk

Oftalmologické oddelenie v Poprade bolo otvorené v roku 1974. Viac o Oftalmologickom oddelení JZS sa dozviete v sekcii História. Prevádzka oddelenia je od 7:00 do 15:30 hod. ... Oftalmologické konzíliá pre chodiacich pacientov hospitalizovaných na iných oddeleniach Nemocnica Poprad, a.s. Ordinačné hodiny: denne: 10:00 – 11:00:

Nemocnica Poprad - kontakty, oddelenia, telefónny kontakt, adresa

www.i-nemocnica.sk/nemocnica/poprad.php

I-nemocnica - Nemocnice - Nemocnica Poprad Nemocnica Poprad. Nemocnica Poprad. Adresa: Nemocnica Poprad, a. s. Banícka č. 803/28, 05845 Poprad ... Detské oddelenie Fyziatricko – rehabilitačné lôžkové oddelenie Geriatrické oddelenie Gynekologicko - pôrodnícke oddelenie Infekčné oddelenie

Detská dermatovenerologická ambulancia - Nemocnica Poprad, a. s.

www.nemocnicapp.sk

Detská dermatovenerologická ambulancia. MUDr. Nikol Krajňáková. MUDr. Jana Burešová. Lokalizácia: pavilón kožného stacionára, 1. poschodie, dvere D128. Objednať svoje dieťa môžte aj online cez objednávací systém ( !pozor, prečítajte si pokyny! ).

Neurologické oddelenie - Nemocnica s poliklinikou Liptovský Mikuláš

nsplm.sk/neurologia-6

Členenie oddelenia: Neurologické oddelenie sa skladá z lôžkovej časti, ambulantnej časti a stacionára: • Lôžková časť. – oddelenie (22 lôžok, 7 izieb, z toho 2 nadštandartné) – JIS (4 lôžka s plnou monitoráciou životných funkcií) • Ambulantná časť. – všeobecná neurologická ambulancia (len objednaní pacienti)

Proškolená pracoviště | INSTITUT Bazální stimulace podle Prof. Dr ...

www.bazalni-stimulace.cz/proskolena-pracoviste

Detské fyziatricko – rehabilitačné oddelenie, Univerzitní nemocnice Martin, Kollárova 2, 036 59 Martin, SR Detský domov Dedina Mládeže, Brigádnická 1, 946 03 ... Nemocnice Poprad a.s., Neonatologické oddelenie, Banícka č. 803/28, 05845 Poprad, SR

Nemocnica Poprad, a. s. - Nemocnica Poprad, a. s.

www.nemocnicapp.sk

Nemocnica Poprad, a. s., (ďalej len ako „verejný obstarávateľ“), týmto vyhlasuje prípravné trhové konzultácie (ďalej aj ako „PTK“) za účelom overenia si reálnosti, objektívnosti a primeranosti niektorých požiadaviek na dodanie prístroja MR u relevantných hospodárskych subjektov (ďalej aj ako „relevantné subjekty“).

POPRAD: Detské oddelenie v miestnej nemocnici je bohatšie o detský ...

www.lekari.sk/denna-sprava/POPRAD-Detske-oddelen …

Detské oddelenie v Poprade, ktoré sa vo februári presťahovalo na 8. poschodie do zrekonštruovaných priestorov, každoročne prijme okolo 5000 pacientov. Občianske združenie Osmijanko na Slovensku pôsobí od júla 2005, pričom sa snaží humanizovať prostredie zdravotníckych zariadení so zameraním na detské oddelenia formou ...

Aktuálne - Nemocnica Poprad, a. s.

www.nemocnicapp.sk

V neurologickej ambulancii Nemocnice Poprad realizujeme len USG vyšetrenie extrakraniálnych mozgových ciev (teda ciev hlavy a krku). ... Nemocnica Poprad, Oddelenie anestéziológie a intenzívnej medicíny a Slovenská spoločnosť anestéziológie a intenzívnej medicíny pripravili na 21. apríla odbornú konferenciu. Srdečne pozývame a ...

Detské oddelenie v novom - Poprad24.sk

poprad.dnes24.sk/detske-oddelenie-v-novom-90446

Detské oddelenie nemocnice v Poprade sa presťahovalo do nových priestorov. Po tom, čo sa začalo s výstavbou nového operačného komplexu na spodných poschodiach nemocnice, detské oddelenie sa muselo presťahovať na 8. poschodie. Čo všetko sa zmenilo a čo sa ešte meniť bude, hovorí primárka detského oddelenia Beáta Šoltýsová.

Zariadenie starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa ... - Poprad

www.poprad.sk/registre/328/zariadenie-starostliv …

Adresa a kontaktné údaje: Mládeže 4886/5A. 058 01 Poprad. Tel: +421 52 7730 968, +421 910 890 301.

NsP Poprad – Nemocnica Poprad, a.s. | Nemocnice.sk

www.nemocnice.sk/nsp-poprad-nemocnica-poprad-a-s

Etická komisia Nemocnice Poprad, a.s. je poradným orgánom generálneho riaditeľa Nemocnice Poprad, a.s. ako poskytovateľa ústavnej zdravotnej starostlivosti podľa zákona č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Detské oddelenie, Lôžkové oddelenia, Zdravotná starostlivosť

www.nemocnicapb.sk/zdravotna-starostlivost/lozko …

Oddelenie predstavujú tri ošetrovacie jednotky: 1.oddelenie JIS / 4 lôžka /. 2.oddelenie väčších detí / 14 lôžok /. 3.oddelenie dojčiat a batoliat / 7lôžok /. Zdravotná starostlivosť je poskytovaná pacientom s ochoreniami všetkých orgánových systémov. Súčasťou oddelenia je aj detská konziliárna a príjmová ambulancia.

Detské oddelenie | nemocnicasnina.sk

www.nemocnicasnina.sk/sk/oddelenia/detske-oddele …

Detské oddelenie je umiestnené na 1.poschodí Nemocnice Snina, s.r.o. s prístupom na oddelenie od kaplnky. Disponuje 15 lôžkami. Na oddelení sa poskytuje liečebná starostlivosť u detí do 19 rokov hlavne s ochoreniami dýchacích orgánov, obličiek, tráviacich orgánov, srdca a ciev, s ochoreniami nervového systému a u všetkých ...

Detské oddelenie | Nemocnica Dr.Vojtecha Alexandra v Kežmarku - AGEL

nemocnicakezmarok.agel.sk/pracoviska/oddelenia/d …

Detské oddelenie je umiestnené na 1. poschodí nemocnice.. Lôžková časť je rozdelená na oddelenia dojčiat a väčších detí, kde sú hospitalizované deti od 0 – 19 rokov s rôznorodými ochoreniami detského veku s možnosťou sprievodu matky ev. otca. Jedna izba je so zvýšeným štandardom (pre 1 dieťa + sprievod alebo dve deti) a 2 izby sú nadštandardné (pre 2 deti a ...

CENNÍK. NEMOCNICE POPRAD, a.s - PDF Free Download - ADOC.PUB

adoc.pub/cennik-nemocnice-poprad-as62754a4cfef25 …

Cena výkonu v €. Cena za ubytovanie v ubytovni Nemocnice Poprad, a.s.: X160 X161 X178 X162. Jednolôžková izba v bunke – mesačne Dvojlôžková izba v bunke – mesačne 1 osoba v dvojlôžkovej izbe – mesačne (cena platí len pre zamestnanca Nemocnice Poprad, a.s.) Celá bunka – mesačne. 85,00 115,00 100,00 180,00.

Detské oddelenie ga P8074700701 – ProCare a Svet zdravia

www.procare.sk/oddelenie/detske-oddelenie-ga-p80 …

O oddelení. Detské oddelenie pracuje na 30 lôžkach detského oddelenia a 18 lôžkach novorodeneckého úseku. Poskytujeme komplexnú nemocničnú starostlivosť od narodenia do 18 rokov života, v celom spektre diagnóz (novorodenecké, internistické, neurologické, oftalmologické, chirurgické a traumatologické, ktoré nevyžadujú ...

Detské oddelenie | Nemocnica AGEL Zvolen

nemocnicazvolen.agel.sk/pracoviska/oddelenia/det …

Detské oddelenie má 17 lôžok. Liečebná a diagnostická starostlivosť na našom oddelení je poskytovaná deťom s ochoreniami dýchacích ciest, zažívacieho traktu, močových ciest, neurologickými, endokrinologickými aj niektorými infekčnými ochoreniami. Detské oddelenie úzko spolupracuje so špecializovanými ambulanciami pri ...

Dětské oddělení | Nemocnice Břeclav

www.nembv.cz/detske-oddeleni-3

Dětské a dorostové oddělení. Oddělení je orientováno na péči o děti od narození do 19 let věku . Zaměřuje se na veškerou problematiku dětského věku vyjma pacientů vyžadujících péči na specializovaných centrech. Péče je poskytována na lůžkové a ambulantní části. Vyvíjíme maximální snahu poskytovat léčbu ...

NADACE AGEL, ĎAKUJEME Detské... - Nemocnica AGEL Krompachy | Facebook

www.facebook.com/nemocnicaagelkrompachy/posts/na …

NADACE AGEL, ĎAKUJEME . Detské oddelenie Nemocnice AGEL Krompachy dostalo od NADÁCIE AGEL dva nové prístroje, ktoré rozšíria možnosti kvalitnejšej diagnostiky a liečby najmenších pacientov a zároveň zvýšia štandard oddelenia 🤩 🙏.. 🏨 Prvým prístrojom je infúzna pumpa, ide o elektronické zariadenie, ktoré sa používa na presné a časovo stabilné podávanie ...