Súkromné základné školy

Stredná škola Poprad - Zoznam škôl - najväčší databáza škôl

Poprad - Stredná škola - Zoznam všetkých verejných, súkromných a cirkevných škôl na slovenské. Detailná databáza škôl.

www.zoznamskol.eu/typ/stredna-skola/

Zoznam základných škôl Poprad

Základné školy Poprad. Zoznam základných škôl na Slovensku. V databáze nájdete verejné, súkromné i cirkevné základné školy s rôznym jazykovým zameraním a hodnotenia škôl. Zobrazenie 1 - 8 z 15 výsledkov. Zoradiť podľa. Spojená škola - ZUŠ . 1 hodnotenie. Detailné informácie o škole nie sú k dispozícii. ...

eduworld.sk/sz/3/zakladne-skoly

Sieť škôl a školských zariadení - CVTI SR

Okres Poprad 127 Okres Prešov 130 Okres Sabinov 135 Okres Snina 138 Okres Stará Ľubovňa 139 Okres Stropkov 142 Okres Svidník 143 Okres Vranov nad Topľou 144 Košický kraj ... Základné školy v Bratislavskom kraji - stav k 22. 10. 2022

www.cvtisr.sk/buxus/docs/JH/stat_zs.pdf

Poprad - Zoznam škôl - najväčší databáza škôl

Zoznam škôl Poprad. ZoznamŠkôl.eu » Prešovský » Poprad. Vyhľadané 103 škôl v databáze.

www.zoznamskol.eu/typ/

Základné školy v Poprade, zoznam škôl (64 výsledkov) - Azet.sk

Súkromné základné školy (88) Špeciálne základné školy (151 ... školy s rozšírenou výučbou (152) ZUŠ - základné umelecké školy (212) Všetky lokality. Slovensko Prešovský kraj Základné školy - Poprad. 26 - 50 z celkom 64 výsledkov Zoradiť podľa ... 059 35 Batizovce Kontakty. 1 2 3. Katalóg | O nás | Reklama ...

www.azet.sk/katalog/zakladne-skoly/2/abc/poprad/

Ustav informacii a prognoz skolstva

Register predstavuje súbor údajov v štandardizovanej databázovej štruktúre, ktorá tvorí kostru informačného systému regionálneho školstva. Register obsahuje základné identifikačné údaje o školách a školských zariadeniach, ktoré sú zaradené do siete škôl a školských zariadení SR.

web.uips.sk/rs/register.html

Základné školy v Poprade, zoznam škôl (64 výsledkov) - Azet.sk

Cirkevná spojená škola Poprad - Základná škola Š. Mnoheľa. Pridať hodnotenie. Základné vzdelanie, výchova a vzdelávanie v duchu kresťanských postojov, štúdium cudzích jazykov, využívanie informačných technológií, školský klub detí. www.zsmnohela.edupage.org Dlhé hony 3522/2 , 058 01 Poprad Kontakty www.scspp.sk.

www.azet.sk/katalog/zakladne-skoly/poprad/

Základné školy v Poprade, zoznam škôl (64 výsledkov) - Azet.sk

Súkromné základné školy (88) Špeciálne základné školy (151 ... školy s rozšírenou výučbou (152) ZUŠ - základné umelecké školy (212) Všetky lokality. Slovensko Prešovský kraj Základné školy - Poprad. 26 - 50 z celkom 64 výsledkov Zoradiť podľa: ... 059 35 Batizovce Kontakty. Základná škola s materskou školou ...

www.azet.sk/katalog/zakladne-skoly/2/poprad/

O škole | Súkromná stredná odborná škola, SNP 1253, 058 01 Poprad

Profil školy. Škola má nielen vzdelávať, ale aj vychovávať, formovať u mladých ľudí postoje, názory, viesť ich k dodržiavaniu etických a ľudských princípov. Súkromná stredná odborná škola Poprad sa nachádza v severnej časti mesta Poprad, v časti Veľká, asi 2 km od jeho centra, na Ulici Slovenského národného povstania.

ssossnp.edupage.org/about/

Prehľad špeciálnych ZŠ a špeciálnych tried pri ZŠ - CVTI SR

Zoznam špeciálnych základných škôl a špeciálnych tried pri bežných ZŠ v SR podľa územia, zriaďovateľa, vyučovacieho jazyka a postihnutia. Školský rok 2022/2023. V prehľade je uvedená adresa špeciálnej ZŠ resp. ZŠ, pri ktorej je zriadená špeciálna trieda, počet tried, žiakov a pedagogických zamestnancov. Súbory sú ...

www.cvtisr.sk/cvti-sr-vedecka-kniznica/informacie-o-skolstve/publikacie-casopisy.../zistovanie-kvalifikovanosti/prehlad-specialnych-zs-a-specialnych-tried-pri-zs.html

Zoznam stredných škôl Poprad - eduworld.sk

Stredné školy Poprad. Zoznam stredných škôl na Slovensku. V databáze nájdete verejné, súkromné i cirkevné stredné školy s rôznym jazykovým zameraním i hodnotenia študentov. Zobrazenie 1 - 8 z 12 výsledkov. Zoradiť podľa. Cirk. gym. P. U. Olivu . 0 hodnotení. Detailné informácie o škole nie sú k dispozícii. ...

eduworld.sk/sz/4/stredne-skoly

Školy a vzdelávacie inštitúcie - Registre - Poprad

Registre - Školy a vzdelávacie inštitúcie. Typ registra. Názov. Typ. Gymnázium Dominika Tatarku. Školy a vzdelávacie inštitúcie. Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad. Školy a vzdelávacie inštitúcie. Gymnázium sv.

www.poprad.sk/registre

Prešovský kraj | Stredné školy - Stredneskoly.sk

Súkromné gymnázium Bernolákova 1061, Vranov nad Topľou. Stredná odborná škola, A. Dubčeka 963/2, Vranov nad Topľou ... Súkromné gymnázium ako organizačná zložka Spojenej školy, Rovná 597/15, Poprad. Gymnázium ako organizačná zložka Spojenej školy, Dominika Tatarku 4666/7, Poprad ... Horný Smokovec 26. Obchodná akadémia ...

www.stredneskoly.sk/presovsky-kraj/

Sieť škôl a školských zariadení

Materské školy a špeciálne materské školy - stav k 05. 05. 2023 Zriaovate Forma štúdia Názov a adresa školy Vyuþovací jazyk Dátum zaþatia þinnosti 8 26 Súkromná materská škola Bazovského 2 Sonfol s.r.o. S Bratislava Talichova 51 01.01.2004 Bratislava - Dúbravka 27 Súkromná materská škola Bilíkova 34 Ing. Mgr. Michaela ...

www.cvtisr.sk/buxus/docs/JH/sukromne_sasz.pdf

Rožňava - Zoznam škôl - najväčší databáza škôl

Typ školy: Štátne, Gemerská Panica 258, Gemerská Panica Riaditeľ/ka: Mgr. Dana Kišfalušiová, zsgemerskapanica.edupage.org Základná škola Györgya Dénesa s vyučovacím jazykom maďarským - Dénes György Alapiskola, Československej armády 31, Plešivec

www.zoznamskol.eu/typ/

Súkromné gymnázium ako organizačná zložka Spojenej školy, Rovná 597/15 ...

Nachádzate sa tu: Domov / Poprad / Súkromné gymnázium ako organizačná zložka Spojenej školy, Rovná 597/15,... Súkromná spojená škola Poprad. Sídlo školy: Rovná 597/15, 058 01 Poprad: Telefónne číslo: 052 / 7721 942, 0918 473 448: Internetová adresa: www.lifeacademy.sk:

www.stredneskoly.sk/stredna-skola/sukromne-gymnazium-letna-ulica-3453-34-poprad/

Life Academy - Súkromné slovensko-anglické gymnázium | Poprad

Life Academy - Súkromné slovensko-anglické gymnázium, Poprad. 1,200 likes · 32 talking about this · 83 were here. Súkromné gymnázium Poprad začalo svoju činnosť od školského roku 2006/2007....

www.facebook.com/lifeacademygym/

Poprad – Wikipédia

Poprad (maď. Poprád, nem. Deutschendorf, poľ. Poprad) je okresné mesto na severo-východe Slovenska v Prešovskom kraji. Počtom obyvateľov je najväčším mestom Spiša, tretím najväčším mestom východného Slovenska a desiatym najväčším mestom na Slovensku. Vďaka svojej polohe sa mu dostal prívlastok vstupná brána do ...

sk.wikipedia.org/wiki/Poprad

Súkromné centrá poradenstva a prevencie Vysoké Tatry, Poprad a Trnava ...

Námestie sv. Egídia 59/36, Poprad: Korešpondenčná adresa: SSCPaP Poprad, Námestie sv. Egídia 59/36 Poprad 058 01: Kde nás nájdete: Kliknite na tento odkaz: IČO: 55121519: DIČ: Dátum zaradenia do siete škôl a školských zariadení: Číslo rozhodnutia MŠVVaŠ SR o zaradení do siete: 2012-6486/25507:4-916: Miesto pôsobenia ...

www.poradna-tatry.sk/sukromne-centra-poradenstva-prevencie-vysoke-tatry-poprad-trnava