Štátne základné školy • okr. Poprad a okolie

ZŠ Mosty u Jablunkova

Základní škola pro 420 žáků s družinou a jídelnou. Pořádání kulturních a sportovních akcí pro děti.

114 kmČeská republika Mosty u Jablunkova 750

ZŠ Jablunkov, Lesní

Základní škola pro 1052 žáků s družinou, školskou radou a parlamentem. Škola vydává časopis D-efekt a disponuje speciálními třídami. Je součástí zahraničního projektu Comenius. Poskytuje výchovné poradenství.

Masarykova ZŠ Návsí

Základní škola pro 540 žáků s družinou a jídelnou. K dispozici je sportovní areál, basketbalové i fotbalové hřiště, tenisový kurt, tělocvična, počítačové učebna a svačinový automat. Nabízíme zájmové kroužky gymnastiky, anglického jazyka, dobré hospodyňky a …

ZŠ Staré Hamry

Základní škola pro 50 žáků s družinou a jídelnou.

ZŠ Vendryně

Základní škola pro 300 žáků s družinou a jídelnou. Nabídka zájmových kroužků výtvarný, keramický, šachový, školní sbor, sportovní aktivity. Účastníme se olympiád a dalších soutěží. Ve škole je pro rodiče i žáky k dispozici metodik prevence. Vydáváme také …

Polská základní škola Vendryně, příspěvková organizace

Základní škola s výukou v polském jazyce pro 156 žáků, jídelnou a družinou. Zúčastňujeme se projektu Comenius.

ZŠ Dany a Emila Zátopkových, Třinec

Základní škola pro 750 žáků se specializovanými logopedickými třídami, družinou a jídelnou. Škola podporuje elektronický systém výuky a nabízí možnost navštěvovat kroužky fotbalu a atletiky. Účastní se různých geologických, ekologických a jiných projektů.

ZŠ Třinec, Slezská

Provozujeme základní školu s rozšířenou výukou jazyků pro 850 žáků s jídelnou a školní družinou. Nabízíme možnost navštěvovat jazykový a mediální kurz či kurz finanční gramotnosti a zajišťujeme zahraniční pobytové zájezdy a lyžařské výcvikové zájezdy.

ZŠ Dobrá

Provozujeme základní školu pro 650 žáků s družinou a jídelnou. Pořádáme zájmové kroužky, výlety či hry v přírodě. Poskytujeme připojení na internet.

ZŠ Havířov - Podlesí, Karolíny Světlé

Základní škola pro 550 žáků s jídelnou a družinou. Možnost využití zájmových kroužků.

146 kmČeská republika Havířov - Podlesí, Karolíny Světlé 1372/1
ZŠ Havířov, Františka Hrubína

ZŠ Havířov, Františka Hrubína

Základní škola se nachází v klidné části města blízko lesoparku. Žákům nabízíme výuku cizích jazyků (od 2. třídy - výuka AJ, v 7. třídě - výběr NJ x RJ), informatiky (od 3. třídy) a plavání v rámci hodin TV ve školním bazénu (1.- 9. třída, ŠD).

ZŠ Havířov, Žákovská

Ve škole je vyučováno 411 žáků. Škola má třídy zaměřené na tělesnou výchovu, hudbu, zpěv a koncertní činnost. K dispozici je školní družina a jídelna. Pořádáme samostatné koncerty žáků s pěveckou, hudební, pohybovou a taneční náplní. Pracují zde tři pěvecké …

OTVORENÉ (Zatvára v 16:00)

ZŠ Kapitána Jasioka Havířov

Provozujeme základní školu pro 540 žáků s družinou a jídelnou. Pořádáme školní výlety, kulturní a společenské akce.

ZŠ Havířov, Kudeříkové

Základní škola pro 550 žáků s družinou a jídelnou s nabídkou sportovních kroužků i kroužků angličtiny, zájmové logopedie, modelářství a PC.

ZŠ Havířov, Gorkého

Základní škola pro 530 žáků s družinou pro 90 dětí a jídelnou se zaměřením na ekologii. Nabízíme dopravní, výtvarný, technický a sportovní kroužek včetně výuky anglického jazyka, basketbalu, volejbalu i rugby. Pořádáme dětské akce, výlety, besedy, školní …

ZŠ Karviná, Školská

Základní škola pro 500 žáků s družinou a jídelnou. Nabízíme zájmové kroužky italského jazyka, břišních tanců, mozaiky, hry na kytaru a flétnu, deskových her a další. Organizujeme vánoční jarmark, lyžařské výcvikové zájezdy a různé výlety. Provozujeme školní …

ZŠ Karviná, U Lesa

Základní škola pro 640 žáků s jídelnou a školní družinou. Vedeme až 15 kroužků. K dispozici je keramický, zdravotnický, multimediální, pěvecký i sportovní kroužek a další. Škola je vybavena dvěma počítačovými učebnami a sedmi učebnami s interaktivní tabulí. …

ZŠ Borovského, Karviná

Základní škola pro 650 žáků s družinou, jídelnou a s rozšířenou výukou cizích jazyků.

ZŠ Karviná, Majakovského

Základní škola pro 600 žáků s jídelnou a družinou nabízí kroužky sportovní, výtvarné, keramické, recitační.

ZŠ Havířov, Školní

Základní škola pro 300 žáků s družinou a jídelnou.

150 kmČeská republika Havířov - Šumbark, Školní 814/1

ZŠ Karviná, U Studny

Základní škola pro 420 žáků s družinou a jídelnou. Pořádáme lyžařské výcviky a školu v přírodě.

ZŠ Havířov, Generála Svobody

Provozujeme státní základní školu pro 650 žáků s družinou a jídelnou. Nabízíme výuku sportovních, tanečních, turistických, basketbalových, výtvarných, matematických a zdravotnických kroužků. Pořádáme výlety, exkurze, recitační soutěže a jiné akce. …

ZŠ Havířov - Šumbark, Moravská

Základní škola pro 500 žáků se školní družinou a jídelnou. Nabízíme ekologický, golfový, sportovní, výtvarný, hudební a počítačový kroužek. K dispozici jsou tři jazykové a dvě počítačové učebny, odborná učebna chemie, fyziky a přírodopisu. Součástí objektu je …

Základní škola Jarošova

Základní škola vzdělávající žáky 1. až 9. ročníku. Její součástí je školní družina a výdejna stravy, školní poradenské pracoviště (výchovný poradce, psycholog a speciální pedagog) a biofeedback centrum.

ZŠ Havířov-Šumbark, M. Pujmanové

Základní škola pro 450 žáků s družinou a jídelnou s nabídkou zájmových kroužků.

ZŠ Mendelova, Karviná

Základní škola pro 600 žáků s družinou pro 120 dětí a jídelnou. Škola je součástí projektů Začít spolu a Zdravá škola. Vydáváme školní časopis Mendelíček. Nabízíme kroužek karate, tance a keramiky. Zúčastňujeme se sportovních soutěží.

ZŠ Karviná, Cihelní

Provozujeme základní školu pro 700 žáků s družinou a jídelnou. Pořádáme výlety, exkurze, adaptační kurzy a podobně. Nabízíme výuku anglického jazyku. Účastníme se soutěží a různých projektů.

ZŠ Doubrava

Základní škola pro 225 žáků se školní družinou a jídelnou.

ZŠ Orlová - Lutyně, K. Dvořáčka

Základní škola pro 775 žáků se školní jídelnou, družinou a rozšířenou výukou hudební výchovy. K dispozici je sportovní, keramický i chemický kroužek.

153 kmČeská republika Orlová - Lutyně, Karla Dvořáčka 1230

ZŠ Orlová - Lutyně, Ke Studánce

Základní škola pro 660 žáků se školní jídelnou a družinou. Škola má rozšířenou výuku výtvarné výchovy. Pořádání lyžařských vycviků a ozdravných pobytů.

ZŠ Orlová-Lutyně, U Kapličky

Provozujeme základní školu s celkovou kapacitou 700 míst. Součástí školy je školní družina a jídelna. Zajišťujeme možnost zapojení se do daltonského plánu. Nabízíme rozšířenou výuku informační a výpočetní techniky. Organizujeme žákům zájmovou činnost.

ZŠ Rychvald

Základní škola pro 810 žáků. K dispozici je školní klub, jídelna a družina. Pořádáme akce Rychvaldská olympiáda, pohár rozhlasu, atletický čtyřboj, turnaj o pohár starostky. indiáni, literární soutěž a další.