Špeciálne materské školy • okr. Poprad a okolie

Speciální mateřská škola A & J s.r.o.

Speciální mateřská škola A&J Nabídka pestrých, tvořivých a podnětných činností ze všech výchovně vzdělávacích oblastí s ohledem na speciální potřeby jednotlivých dětí a charakter jejich zdravotního znevýhodnění. Je doplněna o reedukační individuální …

202 kmČeská republika Přerov - Město, U Bečvy 2883/2 + pobočka

ZATVORENÉ (Otvára v Po 07:30)

Mezinárodní Montessori mateřská škola Olomouc, z.ú.

Prvotřídní péče pro 20 dětí od 2,5 do 6 let v centru města. Specifikem Montessori školky je tzv. připravené prostředí, to znamená, že je prostředí školky navrženo tak, aby se zde děti mohly pohybovat a fungovat nezávisle na dospělých. Výškově přiměřený …

ZATVORENÉ (Otvára v Po 06:30)

MŠ Hodonín, Sídlištní

Mateřská škola pro 58 dětí se specifickými potřebami. Poskytování péče dětem s vadami řeči a se zrakovým, tělesným a kombinovaným postižením.

ZATVORENÉ (Otvára v Po 06:15)

ZŠ a MŠ Hodonín

Provozujeme speciální mateřskou školu pro 20 dětí s jídelnou. Pořádáme výlety, tématické dny, zájmové kroužky či sportovní a jiné soutěže.

MŠ a ZŠ Kyjov

Mateřská škola pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami a kombinovanými vadami.

ZATVORENÉ (Otvára v Po 07:00)

Montessori Zlín s.r.o.

Základní škola a mateřská škola Motýlek. Mateřská školka rozvíjí inteligenci dětí a uspokojuje jejich touhu po objevování pomocí pomůcek Montessori. Zahrnuje školičku (pro děti 18 měsíců až 3 roky). Zajišťujeme kroužek anglického jazyka, folklorní …

Mateřská škola Klubíčko Tlumačov, s.r.o.

Provoz soukromé mateřské školy. Výchova a vzdělávání dětí s kombinovaným postižením, autismem, vadami řeči a dalšími handicapy.

ZATVORENÉ (Otvára v Po 07:00)

Střední škola, ZŠ a MŠ Třinec

Provozujeme mateřskou školu pro 20 dětí. Do mateřské školy jsou přijímány děti s autismem a sníženými rozumovými schopnostmi.

Mateřská škola se zdravotnickou péčí, s.r.o.

Provoz soukromé mateřské školy pro 84 dětí s možností začlenit alergické, oslabené či nemocné děti do vzdělávacího procesu. Ve školce je k dispozici jídelna s nabídkou dopoledních a odpoledních svačin včetně oběda. Pořádáme besídky či výlety do přírody i za …

Mateřská škola

Zajišťujeme vzdělávání dětí s logopedickou vadou a dětí se zdravotním postižením.

148 kmČeská republika Frýdek-Místek - Místek, 8. pěšího pluku 821 + pobočky (2)

ZATVORENÉ (Otvára v Po 06:00)

MŠ Klíček, Karviná - Hranice

Logopedická mateřská škola pro 70 dětí se školní jídelnou. Mateřská škola poskytuje dětem velké prostory pro hry, různé činnosti i odpočinek. Každá třída má svou šatnu, sociální zařízení a speciálně pedagogickou pracovnu pro individuální práci. Mateřská škola …

ZATVORENÉ (Otvára v Po 06:00)

Mateřská škola Olomouc, Blanická

Provozujeme mateřskou školu s jídelnou pro 15 dětí s mentálním postižením, poruchami komunikace a chování či poruchami sociability. Pořádáme zájmové kroužky, výlety, tématické dny či sportovní a jiné soutěže.

ZATVORENÉ (Otvára v Po 06:30)

MŠ se speciální třídou Bohumín, Nerudova

Mateřská škola se speciální třídou pro 75 dětí.

ZATVORENÉ (Otvára v Po 06:00)

MŠ logopedická Ostrava

Mateřská škola pro 60 dětí zaměřená na péči o děti s vadami řeči a integraci dětí s kombinovanými vadami a autismem. K dispozici je školní jídelna. Poskytujeme individuální logopedickou péči, relaxační cvičení s prvky jógy a overbally, rozvíjení grafomotoriky …

ZATVORENÉ (Otvára v Po 06:00)

MŠ Eliška, Opava

Mateřská škola pro 72 dětí s jídelnou. Zajištění předškolního vzdělávání se zaměřením na zrakové postižení a na vady řeči. Provádění logopedické a pleoptické péče včetně muzikoterapie, hipoterapie, hydroterapie či canisterapie. Nabízíme pro děti saunování v …

MŠ Krnov, Karla Čapka

Provozujeme mateřskou školu pro 120 dětí s jídelnou. Zaměřujeme se především na logopedickou péči. Nabízíme taneční, hudební a keramický kroužek. Zabýváme se výukou hry na flétnu a jízdy na lyžích. Pořádáme výlety, besídky, exkurze a podobně.

ZATVORENÉ (Otvára v Po 06:00)