Nadácie a nadačné fondy • okr. Poprad a okolie

Nadační fond Nehemia

Aktivně vytváříme a podporujeme spolupráci sborů při misijní práci. Zaměřujeme se na humanitární projekty, výjezdy, podporu církví, dětských domovů a misionářů. Poskytujeme možnost zúčastnit se krátkodobých pracovních výjezdů do Chorvatska, Slovenska, …

Nadační fond při ZŠ Orlová-Lutyně

Vedeme nadační fond za účelem modernizace výchovně vzdělávacího procesu, mezinárodní spolupráce a podpory mimoškolní činnosti žáků.

Nadační fond Gymnázia a SOŠ Orlová

Zkvalitňování vzdělávacího procesu, materiální podpora žáků a financování nadstandardního vybavení školy.

1 Neziskový sektor - Wolters Kluwer

obchod.wolterskluwer.sk/sk/ukazka.dm-12149.pdf

Do majetku nadácie sa započítajú aj nadačné fondy, ktoré nie sú súčasťou nadačného imania alebo ostatného majetku nadácie. Ostatný majetok nadácie tvoria peňažné prostriedky, cenné papiere a iné majetkové práva a hodnoty oceniteľné peniazmi, ktoré nie sú súčasťou nadačného imania ani nadačného fondu.

Nadačné fondy - Karpatská nadácia

karpatskanadacia.sk/nase-riesenia/nadacne-fondy

Nadačné fondy spravované Karpatskou nadáciou. Naše nadačné fondy prinášajú finančnú podporu aktívnym ľuďom a organizáciám na východe Slovenska, ktoré sa snažia z tohto regiónu vytvoriť lepšie miesto pre život. Nadačné fondy sú zároveň efektívnym nástrojom pre darcov, ktorý im umožňuje vytvoriť vlastný ...

Vzorové nadácie a nadačné fondy | TREND

www.trend.sk/csr/vzorove-nadacie-nadacne-fondy

Certifikaty Zdroj: Asociáciu firemných nadácii a nadačných fondov. Od roku 2017 spolupracuje Asociácia firemných nadácií a nadačných fondov pri audite a udeľovaní certifikátov so spoločnosťou KPMG. „Na základe požiadavky ASFIN sme preskúmali, či firemné nadácie a nadačné fondy zverejňujú informácie v súlade s ...

Vzorové nadácie a nadačné fondy | TREND

www.trend.sk/csr/vzorove-nadacie-nadacne-fondy-2

Certifikaty Zdroj: Asociáciu firemných nadácii a nadačných fondov. Od roku 2017 spolupracuje Asociácia firemných nadácií a nadačných fondov pri audite a udeľovaní certifikátov so spoločnosťou KPMG. „Na základe požiadavky ASFIN sme preskúmali, či firemné nadácie a nadačné fondy zverejňujú informácie v súlade s ...

Nadácie | itretisektor.sk

itretisektor.sk/pravo/pravne-formy-organizacii-n …

Nadácie. Nadácie predstavujú v našom právnom poriadku majetkové združenie, ktoré sa v zmysle dôvodovej správy považujú za banky neziskového sektora. Hlavnou úlohou nadácií je zhromažďovať majetok a prerozdeľovať ho na verejnoprospešné účely. V slovenskom právnom poriadku poznáme výlučne súkromné nadácie, ktoré ...

Všetky nadačné fondy

www.nds.sk/nadacne-fondy-kat/vsetky-nadacne-fondy

Nadácia pre deti Slovenska. Nadácia pre deti Slovenska je jedna z najväčších mimovládnych neziskových organizácií s celoslovenskou pôsobnosťou so zameraním na pomoc deťom a mladým ľuďom.

VÝRONÁ SPRÁVA NADÁCIE PENTA - Penta Investments

www.pentainvestments.com/en/fileGet.aspx

Krčmárikovej, správkyne nadácie VÝRONÁ SPRÁVA NADÁCIE PENTA ZA ROK 2012 . Nadácia Penta, Digital Park II, Einsteinova ul. č. 25, PSČ: 851 01, Bratislava, Slovenská republika 2 ... orgánu nadácie. 10. NADAČNÉ FONDY V roku 2012 nevytvorila Nadácia Penta žiadny nadačný fond. 11.

Projekty | Nadácia Lea

www.nadacia-lea.org/projekty

A možno inšpirovaním ľudí k ďalšej činnosti, ktorá môže obohatiť naše životy. Prvým krokom pre Nadáciu LEA v tomto projekte bude znovu nájdenie a zviditeľnenie pamiatok a zaujímavostí obce Pusté Čemerné, v ktorej ma Nadácia LEA svoje sídlo. Veríme, že sa tak staneme pre priaznivcov obce prínosom.

VÝRONÁ SPRÁVA NADÁCIE PENTA

www.pentainvestments.com/en/fileGet.aspx

Jaroslavy Koštiaľovej, správkyne nadácie VÝRONÁ SPRÁVA NADÁCIE PENTA ZA ROK 2013 . Nadácia Penta, Digital Park II, Einsteinova ul. č. 25, PSČ: 851 01, Bratislava, Slovenská republika 2 ... NADAČNÉ FONDY V roku 2013 nevytvorila Nadácia Penta žiadny nadačný fond. 11.

Podmienky účasti - Neziskové organizácie Pomocník - Google Help

support.google.com/nonprofits/answer/3215869

Organizácie musia byť označené ako nadácie, fondy, náboženské komunity alebo združenia, ktorých cieľom je verejnoprospešná činnosť tak, ako je uvedené v 7. článku v 7. odstavci zákona o dani z príjmu z roka 2004, v znení neskorších predpisov. ... nadácie, (5) nadačné fondy, (6) všeobecne prospešné spoločnosti a (7 ...

Ako pomôcť - nds.sk

www.nds.sk/ako-pomoct

Hodina deťom je celoročná zbierka na podporu projektov pomáhajúcim deťom a mladým ľuďom na celom Slovensku. Každý rok prepájame tých, ktorí pomoc potrebujú a tých, ktorí ju môžu a chcú poskytnúť. Online Darujte deťom. Pomôcť online. Ako použijeme vaše peniaze.