Masarykova univerzita • okr. Poprad a okolie

Centrum doplňkové činnosti Ekonomicko-správní fakulty

Centrum zabezpečuje poradenskou a expertizní činnost, pronájmy fakultních prostor a dalších zařízení v rámci doplňkové činnosti a dále činnost znaleckého ústavu v oboru ekonomie.

Katedra atletiky, plavání a sportů v přírodě Fakulty sportovních studií

Výuka sportovní edukace. Součástí katedry jsou oddělení atletiky, gymnastiky a tance, plaveckých sportů, sportovních her, úpolů, sportů v přírodě a turistiky.

Masarykova univerzita - Centrum jazykového vzdělávání Fakulty sociálních studií

Nabídka bakalářských, magisterských a doktorských programů z oblasti humanitních, mediálních, komunikačních a mezinárodních teritoriálních studií, sociologie, psychologie a politologie.

Seminář estetiky Filozofické fakulty

Výuka estetiky a obecné teorie umění, sémiotiky a strukturalismu, historické poetiky a rétoriky, dějin estetiky, sociologie a psychologie umění, kulturní antropologie, teorie médií a umělecké kritiky.

Právnická fakulta

Nabídka studia bakalářských, magisterských a doktorských programů v oblasti místní správy, práva sociálního zabezpečení a různých právních odvětví.

Oddělení fyziologie a imunologie živočichů Přírodovědecké fakulty

Katedra zajišťuje výuku v oblasti apidologie, výživy, imunologie hmyzu, neurobiologie, tkáňových kultur, imunologie a neuroetologie.

Masarykova univerzita

www.muni.cz

Masarykova univerzita v reakci na situaci na Ukrajině organizuje pomoc pro ukrajinské studenty, akademiky a jejich rodiny. Více o pomoci. Studijní program Kosmetické prostředky získal akreditaci. Science for Society přiblížila zodpovědné hodnocení vědy.

Termíny přihlášek, přijímaček a zápisů | Masarykova univerzita

www.muni.cz/uchazeci/bakalarske-a-magisterske-st …

Máme pro vás nejširší nabídku oborů. Dny otevřených dveří. Přijďte si vybrat svoji fakultu. Navštivte na podzim celouniverzitní Open Day nebo na podzim a v zimě dny otevřených dveří a poznejte život na fakultě. Konkrétní termíny najdete na našich stránkách a na stránkách jednotlivých fakult.

O univerzitě | Masarykova univerzita

www.muni.cz/o-univerzite

Ceitec je centrem vědecké excelence v oblasti věd o živé přírodě, pokročilých materiálů a technologií. Na 490 odborníků z různých oborů se tu zabývá výzkumy, které v budoucnu ovlivní život nás všech. Osobnosti vědy a veřejného života pravidelně oceňujeme. Více o vědě a výzkumu Oceněné osobnosti.

Univerzitní kampus Bohunice – Wikipedie

cs.wikipedia.org/wiki/Univerzitn%C3%AD_kampus_Bo …

Hlavní budova a vstup do kampusu. Univerzitní kampus Masarykovy univerzity v Brně-Bohunicích (UKB) je rozlehlá moderní stavba zbudovaná pro výukovou a vědecko-výzkumnou práci studentů a pracovníků lékařské fakulty, přírodovědecké fakulty a fakulty sportovních studií Masarykovy univerzity. Součástí kampusu se taktéž stal Středoevropský technologický institut ...

doc. Ing. Bc. Petr Suchánek, Ph.D. – Životopis | Masarykova univerzita

www.muni.cz/lide/1544-petr-suchanek/zivotopis

1996-dosud: Masarykova univerzita v Brně, Ekonomicko-správní fakulta, Katedra podnikového hospodářství, docent 2005-2006: Academia Istropolitana Bratislava (Slovensko) jako externí vyučující ... The Poprad Economic and Management Forum 2017. Ružomberok: Catholic University in Ružomberok, 2017. s. 100-110. ISBN 978-80-561-0519-1.

Vzdělávání po celý život | Masarykova univerzita

www.muni.cz/uchazeci/vzdelavani-po-cely-zivot

Masarykova univerzita. Vzdělávání po celý život. Jsme univerzita na celý život. Vzděláváme každého, kdo má chuť učit se a zkoumat nové věci. Nezáleží na tom, jestli je vám 6 nebo 70 a jestli chodíte na základní školu nebo do práce. Člověk se totiž neustále učí. Třeba při nástupu do nové práce, při změně ...

Medicína, zdraví a pečovatelství - Masarykova univerzita

www.muni.cz/bakalarske-a-magisterske-obory/medic …

Pedagogická fakulta. Studijní programy uskutečňované Masarykovou univerzitou jsou dostupné i pro osoby se zdravotním postižením, pokud v informacích ke konkrétnímu studijnímu programu není uvedeno jinak. Máte-li jakékoli dotazy týkající se přístupnosti jednotlivých studijních programů, kontaktujte studijní oddělení ...

Fakulta informatiky Masarykovy univerzity – Wikipedie

cs.wikipedia.org/wiki/Fakulta_informatiky_Masary …

49°12′35,96″ s. š., 16°35′56,07″ v. d. www.fi.muni.cz. Fakulta informatiky Masarykovy univerzity ( FI MU) je fakulta Masarykovy univerzity, která rozvíjí vzdělávací, vědeckou a doplňkovou činnost v oblasti informatiky jako disciplíny věnované metodám, modelům a nástrojům zpracování informací, zejména pak pomocí ...

Filozofická fakulta Masarykovy univerzity – Wikipedie

cs.wikipedia.org/wiki/Filozofick%C3%A1_fakulta_M …

Filozofická fakulta Masarykovy univerzity (FF MU) je jednou z deseti fakult Masarykovy univerzity.Zároveň je též jednou ze čtyř nejstarších fakult, jež vznikly při založení Masarykovy univerzity v roce 1919.Sídlí v ulici Arne Nováka v Brně a počtem zapsaných studentů je nejen největší z filozofických fakult, ale rovněž největší fakultou v České republice vůbec.

Samuel Tóth - Masarykova univerzita Brno - Poprad, Presov, Slovakia ...

sk.linkedin.com/in/tothsamuel

Poprad, Presov, Slovakia. 19 followers 19 connections. Join to view profile Masarykova univerzita Brno. Report this profile ... Masarykova univerzita Brno Engineer's degree Software Engineering - Design and development of software systems. 2022 - 2024. Masaryk University

O U3V | Univerzita třetího věku | Masarykova univerzita

u3v.muni.cz/o-nas/o-u3v

Univerzita třetího věku, ve zkratce U3V, je souborem programů celoživotního vzdělávání zaměřeným na vzdělávání osob v postproduktivním věku. Základním posláním U3V je otevření univerzitních zdrojů poznatků, vědomostí a dovedností pro osoby seniorského věku. Cílem U3V je nejen prohlubovat dosavadní vědomosti ...

Masarykova univerzita - Vysoké školy

www.vysokeskoly.cz/katalog-vs/masarykova-univerz …

S volbou správné vysoké školy pomáháme už od roku 2000. Vybírejte vysokou školu podle zaměření a oboru studia, preferované lokality nebo typu a formy studia. Prohlédněte si podmínky přijetí na vysokou školu a pečlivě zvažte všechny možnosti dalšího studia na soukromé nebo státní vysoké škole.

Masarykova univerzita – Wikipedie

cs.wikipedia.org/wiki/Masarykova_univerzita

Masarykova univerzita (latinsky Universitas Masarykiana, v letech 1960–1990 Universita Jana Evangelisty Purkyně v Brně) je česká univerzita se sídlem v Brně.Založena byla v roce 1919 jako druhá česká univerzita. Počtem studentů v akreditovaných studijních programech je druhou největší vysokou školu v České republice. Má deset fakult a provozuje mimo jiné své Mendelovo ...

Masarykova univerzita – Wikipédia

sk.wikipedia.org/wiki/Masarykova_univerzita

Masarykova univerzita (lat. Universitas Masarykiana Brunensis) je česká verejná vysoká škola univerzitného typu, ktorá bola založená v roku 1919.Skladá sa z desiatich fakúlt a sídli v Brne.. Podľa počtu študentov v akreditovaných študijných programoch ide o druhú najväčšiu vysokú školu v Česku.Zároveň má dlhodobo najvyšší počet prihlášok od slovenských ...

Magazín M: Zprávy z MUNI | em.muni.cz

www.em.muni.cz

Zpravodajský portál Masarykovy univerzity informuje o aktuálním dění na univerzitě, vědě a výzkumu, studentském životě i akademickém sportu. Přináší rozhovory s významnými osobnostmi univerzity a se zajímavými absolventy. Je webou podobou Magazínu M.

Menzy MUNI | Správa kolejí a menz

www.skm.muni.cz/stravovani/menzy-muni

Vyberte si z 8 menz, bufetů a dalších stravovacích zařízení Masarykovy univerzity. Ve všech jídelnách můžete využít zvýhodněných cen pro studenty MUNI.

Masarykova univerzita - Aktuálně.cz

www.aktualne.cz/wiki/domaci/masarykova-univerzit …

Masarykova univerzita (MU) je druhá největší univerzita v Česku a největší univerzita na Moravě. MU je jednou z nejvýznamnějších vzdělávacích a vědeckých institucí v České republice a uznávanou středoevropskou univerzitou s demokratickými tradicemi, prosazovanými již od jejího založení v roce 1919. Skládá se z ...

Dlouhodobé kurzy | Univerzita třetího věku | Masarykova univerzita

u3v.muni.cz/nabidka-vzdelavani/dlouhodobe-kurzy

Dlouhodobé kurzy jsou roční či víceleté vzdělávací programy zaměřené na vzdělávání osob v postproduktivním věku. Výuka probíhá formou přednášek, případně cvičení, seminářů, exkurzí.. Účastník programu U3V, který splní stanovené podmínky, se stává absolventem programu, a Masarykova univerzita mu vydá osvědčení na slavnostní promoci, které se ...

Masarykova univerzita | Brno - Facebook

www.facebook.com/masarykova.univerzita

Masarykova univerzita, Brno. 51,293 likes · 503 talking about this · 8,305 were here. Masarykova univerzita je jednou z nejvýznamnějších vzdělávacích a vědeckých institucí v Česku a uznáv

Rigorózní řízení | Právnická fakulta LAW MUNI

www.law.muni.cz/content/cs/pro-uchazece/rigorozn …

Rigorózní řízení. Státní rigorózní zkoušku můžete vykonat, pokud jste absolvovali vybrané magisterské studijní programy. Součástí zkoušky je obhajoba rigorózní práce. Tato práce musí obsahovat původní výsledky nebo originální zpracování ucelené části problematiky zvolené specializace, a to na úrovni, která ...