Náboženská spoločnosť českých unitářů • okr. Poprad a okolie

Náboženská společnost českých unitářů

Vytváření duchovního domova, poskytování péče a pomoci, pořádání vzdělávacích a sportovních kurzů pro děti a dospělé.

Náboženská společnost českých unitářů

Vytváření duchovního domova a poskytování péče i pomoci. Pořádání vzdělávacích kurzů pro děti a dospělé.

Náboženská společnost českých unitářů – Wikipedie

cs.wikipedia.org/wiki/N%C3%A1bo%C5%BEensk%C3%A1_ …

Náboženská společnost českých unitářů (NSČU) je česká náboženská společnost. Hlásí se ke společenství světových unitářů a univerzalistů, s nimiž je spojena v urganizaci ICUU. NSČU je definována jako samostatná, správně i duchovně nezávislá právnická osoba.

Náboženská společnost českých unitářů – Religionistická encyklopedie

rg-encyklopedie.soc.cas.cz/index.php/N%C3%A1bo%C …

Náboženská společnost českých unitářů je součástí volného světového společenství unitářů a univerzalistů. Z původně křesťanských reformačních důrazů se v tomto společenství vyvinula celá řada postojů až k těm, které již záměrně překročily rámec křesťanství; jen někteří členové unitářské společnosti se považují za křesťany.

Náboženská společnost českých unitářů - unitaria.cz

unitaria.cz

Náboženská společnost českých unitářů. Každý z nás může světu přinášet dobro a lásku, každý z nás může být světu požehnáním. Je tvou volbou, rozněcuješ-li ve svém životě světlo. Je tvou volbou, předáváš-li světlo svého poznání druhým.

Náboženská situace v Československu v roce 1951

info.dingir.cz/2021/09/nabozenska-situace-v-cesk …

Náboženská společnost československých unitářů, v současnosti Náboženská společnost českých unitářů. Státem uznané církve byly – jak je patrné z poznámek u jejich seznamu – v různé míře pronásledovány a šikanovány, ale všechny se komunistickým úřadům podařilo kontrolovat prostřednictvím zákona 218/ ...

Náboženská společnost českých unitářů (JKI-K) – Religionistická ...

rg-encyklopedie.soc.cas.cz/index.php/N%C3%A1bo%C …

Náboženská společnost českých unitářů Menší náb. společnost působící na území ČR. Prvé příznivce získalo unitářství v čes. zemích po 1. svět. válce.Dříve baptistický kazatel Norbert Fabián Čapek (1870-1942) založil 1922 na základě osobních kontaktů s amer. hnutím volné sdružení Svobodné bratrství, které propojovalo soudobé unitářství s ...

Náboženská společnost českých unitářů

unitaria.cz/unitarstvi/ceske.html

10. 1942 v koncentračním táboře v Dachau. V roce 1930 byli unitáři státem uznáni a zaregistrováni jako Náboženská společnost unitářů československých. Unitářství je dnes v mnohých ohledech podobné ostatním náboženstvím. Máme dávnou tradici, hrdiny a mučedníky, známé průkopnické osobnosti ve vědě i jiných ...

Náboženská společnost českých unitářů – Náboženský infoservis

info.dingir.cz/tag/nabozenska-spolecnost-ceskych …

Brněnští unitáři zvou na výstavu. od Náboženský infoservis 11. 3. 2022. Náboženská společnost českých unitářů oslaví letos 100. výročí od svého založení a chystá bohatý program události. Jejich program je dostupný zde. Nyní probíhá v prostorách Křížové chodby brněnské Nové radnice putovní výstava ….

Náboženská společnost českých unitářů

unitaria.cz/organizace/ze-sveta.html

Náboženská společnost českých unitářů ... Připomněl, že díky Dávidovi byla v lednu roku 1568 v Tordě králem Janem Zikmundem vyhlášena náboženská svoboda. A s tím oficiálně uznána unitářská církev. Po smrti krále byl ale Dávid za své pokrokové myšlenky uvězněn na hradě Deva, kde později i zemřel.

Náboženská společnost českých unitářů

unitaria.cz/tvurci-zivot

Náboženská společnost českých unit ... z archivu Mezinárodní rady unitářů a univerzalistů ...

Náboženská společnost českých unitářů

unitaria.cz/organizace/duchovni.html

Náboženská společnost českých unit ... Obec unitářů Brno. tel: 549 210 854 e-mail: unitaria.brno@volny.cz. Rev. Mgr. Vlastimil Krejčí ...

Náboženská společnost českých unitářů

unitaria.cz/sluzby/svatby.html

Když se dva lidé rozhodnou spojit své cesty životem, je to významná událost. Podobně jako v jiných náboženských tradicích i unitáři oslavují spojení lidských životů v rámci svatebního obřadu manželským slibem. Unitářská svatba je plně legální a splňuje všechny zákonné požadavky k registraci. Ačkoliv ...

Náboženská společnost českých unitářů

unitaria.cz/organizace/nabidka-prace.html

Výše uvedené dokumenty prosím zašlete spolu s krátkým motivačním dopisem do 20. 11. 2019 včetně na adresu sídla Náboženské společnosti českých unitářů nebo elektronickou formou na e-mailovou adresu kristyna-ledererova@unitaria.cz. 2. Výběrové řízení na členy komise Unitářské akademie 2020-2022. Vyhlášení: 10 ...

Náboženská společnost českých unitářů

unitaria.cz/organizace/obce.html

Obec unitářů v Ostravě. Všechny obce jsou samostatnými právnickými subjekty s vlastní správou i hospodařením. V rámci obcí mohou fungovat i takzvané místní skupiny, tedy menší společenství bez právní subjektivity vázané zpravidla k nějaké obci či městu ČR, které mívají organizovaný vlastní program.

Náboženská společnost českých unitářů - Mapy.cz

mapy.cz

Zavřeno. Páteční shromáždění se pořádá od 17 hodin. +420 549 210 854. unitaria.brno@seznam.cz. www.unitaria.cz. Navrhnout úpravu údajů. Je toto vaše firma? Počasí -4°. Vytváření duchovního domova a poskytování péče i pomoci.

Náboženská společnost českých unitářů

unitaria.cz/kontakt/obce.html

Náboženská společnost českých unit ... Pražská obec unitářů. Anenská 186/5, 110 00 Praha 1. tel.: 603 561 301. mail: info@unitaria-praha.cz. duchovní: Rev. Petr Samojský ...

Seznam registrovaných církví a náboženských společností v České republice

www.mvcr.cz/npo/soubor/informace-c-16-2016-prilo …

Náboženská společnost českých unitářů 17. Náboženská společnost Svědkové Jehovovi 18. Novoapoštolská církev v České republice 19. Pravoslavná církev v českých zemích 20. Slezská církev evangelická augsburského vyznání 21. Starokatolická církev v České republice .

Náboženská společnost českých unitářů - Firmy.cz

www.firmy.cz/detail/404511-nabozenska-spolecnost …

Aktuální ověřené informace: adresa, telefon, e-mail a provozní hodiny Náboženská společnost českých unitářů, Praha, Staré Město. Telefon: 222 220 … Přidat firmu. Osobní menu. Seznam.cz. Náboženská společnost českých unitářů ... Náboženská společnost českých unitářů. Karlova 186/8, 110 00 Praha, Staré ...

Náboženská společnost českých unitářů - Firmy.cz

www.firmy.cz/detail/12810041-nabozenska-spolecno …

Náboženská společnost českých unitářů (Plzeň, Jižní Předměstí) • Firmy.cz. Tomanova 2424/3, 301 00 Plzeň, Jižní Předměstí. www.unitaria.cz. Ohodnoťte firmu jako první. +420 377 322 755. unitaria.plzen@volny.cz. Máte fotku z této firmy? Přidejte ji. Náboženská společnost českých unitářů.

Náboženská společnost českých unitářů – Praha 1 | idatabaze.cz

www.idatabaze.cz/firma/170263-nabozenska-spolecn …

Náboženská společnost českých unitářů. 5.0. ★★★★★. ★★★★★. (13) Karlova 186/8, 110 00 Praha 1 Bezdlužná. Obec širšího společenství českých unitářů se snaží vytvářet duchovní domov pro své členy a přátele. Naším oborem je také pronájem společenských sálů.

Náboženská společnost českých unitářů - Firmy.cz

www.firmy.cz/detail/13211038-nabozenska-spolecno …

Aktuální ověřené informace: adresa, telefon a e-mail Náboženská společnost českých unitářů, Liberec I-Staré Město. Telefon: 733 193 … Náboženská společnost českých unitářů (Liberec I-Staré Město) • Firmy.cz