Evanjelická cirkev augsburského vyznania • okr. Poprad a okolie

Evangelická církev augsburského vyznání v České republice

Sdružování jednotlivých sborů a na společných vzdělávacích konferencích posilování vědomí sounáležitosti a solidarity mezi nimi.

Církevní sbor ECAV v Praze

Pořádání bohoslužeb a náboženských setkání v českém, slovenském i anglickém jazyce.

Evangelická církev augsburského vyznání – Wikipedie

cs.wikipedia.org/wiki/Evangelick%C3%A1_c%C3%ADrk …

Evangelická církev augsburského vyznání je označení, které používá řada luterských církví, zejména ve střední a východní Evropě. Slovo evangelický odkazuje k evangeliím a k Písmu svatému, které je v luterských církvích „pravidlem a vodítkem, s nímž mají být veškeré nauky porovnávány, jakoby přiložené k ...

Evanjelický kostol (Spišská Sobota) – Wikipédia

sk.wikipedia.org/wiki/Evanjelick%C3%BD_kostol_(S …

Evanjelický kostol je kostol Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania v Poprade, mestskej časti Spišská Sobota.. História a interiér. Kostol bol postavený v roku 1777.V interiéri sa nachádza klasicistický oltár z polovice 19. storočia a na ňom je obraz Kristus na Olivovej hore z roku 1852. Kazateľnica, krstiteľnica, empora a klasicistický organ pochádzajú z 19. storočia.

Cirkevné organizácie - Evanjelická cirkev a. v. - Prešovský kraj

www.zoznam.sk/katalog/Institucie-urady/Cirkevne- …

Evanjelická cirkev augsburského vyznania Chminianske Jakubovany Chminianske Jakubovany 156, 08233 Chminianske Jakubovany ... Cirkevný zbor Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku Poprad matkocirkev Poprad Námestie sv. Egídia 17/8, 05801 Poprad. Evanjelický farský úrad. Vysluhovanie sviatostí, cirkevných obradov.

Charakteristika - ECAV

www.ecav.sk/ecav/charakteristika

Evanjelická cirkev augsburského vyznania na Slovensku (ECAV) je druhá najväčšia cirkev na území Slovenska (pozrite si graf). • vyznávame Ježiša Krista ako Hlavu všeobecnej kresťanskej cirkvi • vychádzame z Písma svätého – Biblie ako prameňa viery i pravidla života a z našich Symbolických kníh

Cirkevný zbor Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na ... - Zoznam

www.zoznam.sk/firma/2818350/Cirkevny-zbor-Evanje …

Pravoslávna cirkevná obec v Poprade, Poprad Gréckokatolícka cirkev, farnosť Poprad, Poprad Cirkevný zbor Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku Poprad - Veľká, Poprad Apoštolská cirkev na Slovensku, Zbor Poprad, Štrba Bratská jednota baptistov, cirkevný zbor v Poprade, Poprad

Gréckokatolícka cirkev, farnosť Poprad, Poprad | Zoznam.sk

www.zoznam.sk/firma/2754323/Greckokatolicka-cirk …

Pravoslávna cirkevná obec v Poprade, Poprad Cirkevný zbor Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku Poprad - Veľká, Poprad Apoštolská cirkev na Slovensku, Zbor Poprad, Štrba Bratská jednota baptistov, cirkevný zbor v Poprade, Poprad Evanjelická cirkev augsburského vyznania Svit, Svit

Zborník cirkevnoprávnych predpisov ECAV na Slovensku v platnom znení

www.ecav.sk/rails/active_storage/blobs/eyJfcmFpb …

Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku Prvá čas ť POSTAVENIE A POSLANIE CIRKVI. VONKAJŠIE SYMBOLY CIR KVI. Článok 1 (1) Evanjelická cirkev augsburského vyznania na Slovensku (ďalej len Evanjelická cirkev) je spolo čenstvom kres ťanov - evanjelikov augsburského vyznania, ktorí uznávajú za prame ň viery a

Evanjelický kostol Svätej Trojice (Poprad) – Wikipédia

sk.wikipedia.org/wiki/Evanjelick%C3%BD_kostol_Sv …

Evanjelický kostol Svätej Trojice (Poprad) /  49,0550450°S 20,3022906°V  / 49.0550450; 20.3022906. Kostol Svätej Trojice je evanjelický kostol v Poprade. Nachádza sa na Námestí svätého Egídia . Evanjelický cirkevný zbor v Poprade vznikol okolo roku 1545, ale drevený kostol si mohli postaviť až v roku 1760.

Cirkevný zbor Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku Poprad

www.azet.sk/firma/888890/cirkevny-zbor-evanjelic …

Cirkevný zbor Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku Poprad - Cirkevný zbor. Aktivity pre mládež, spevokol, spoločenstvo evanjelických žien, zborová diakonia, modlitebné spoločenstvo, detská besiedka. ... inštitúcie / Evanjelická cirkev / Cirkevný zbor Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku ...

Evanjelické cirkevné zbory (88 výsledkov) - Azet.sk

www.azet.sk/katalog/evanjelicke-cirkevne-zbory

Cirkevná organizácia - evanjelická cirkev augsburského vyznania na Slovensku. www.ecav.sk Palisády 46 , 811 06 Bratislava Kontakty. Cirkevný zbor Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku Poprad Pridať hodnotenie. Cirkevný zbor. Aktivity pre mládež, spevokol, spoločenstvo evanjelických žien, zborová diakonia ...

Poprad (okres) – Wikipédia

sk.wikipedia.org/wiki/Poprad_(okres)

Okres Poprad je okres v Prešovskom kraji na Slovensku. Má rozlohu 1 105,38 km², ... Evanjelická cirkev augsburského vyznania: 7906 7,61 Reformovaná kresťanská cirkev: 130 0,13 Bratská jednota baptistov: 270 0,26 Kresťanské zbory: 263 0,25 Evanjelická cirkev metodistická ...

Cirkevné organizácie - Evanjelická cirkev a. v. — Zoznam.sk

www.zoznam.sk/katalog/Institucie-urady/Cirkevne- …

Cirkevný zbor Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku Svätý Peter Horná 17, 94657 Svätý Peter. Evanjelický farský úrad poskytujúci vysluhovanie bohoslužieb, krsty, pohreby, spovede a ďalšie duchovné služby.

Evanjelická cirkev augsburského vyznania na Slovensku

sk.wikipedia.org/wiki/Evanjelick%C3%A1_cirkev_au …

Evanjelická cirkev augsburského vyznania na Slovensku (ECAV) je kresťanská protestantská cirkev a druhá najväčšia cirkev na Slovensku.Hlási sa k učeniu nemeckého reformátora Martina Luthera (luteránstvu).V roku 2001 sa k nej hlásilo podľa Štatistického úradu SR 6,93 % slovenskej populácie, t. j. 372 858 osôb, v roku 2011 5,9% celkovej populácie, t.j. 316 250 osôb a ...

Evanjelická cirkev (138 výsledkov) - Azet.sk

www.azet.sk/katalog/evanjelicka-cirkev/abc

Evanjelická cirkev augsburského vyznania, Budimír Pridať hodnotenie. ... 058 01 Poprad Kontakty. Cirkevný zbor Evanjelickej cirkvi a.v. na Slovensku so sídlom v Krajnom Pridať hodnotenie. Cirkevný zbor Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania. Aktivity, vedenie spevokolu, inzercia, časopis NÁDEJ.

Evanjelická cirkev – Wikipédia

sk.wikipedia.org/wiki/Evanjelick%C3%A1_cirkev

Evanjelická cirkev (príslušník sa nazýva evanjelik) môže byť: v užšom zmysle: evanjelická cirkev augsburského vyznania ( luteránska cirkev) taká cirkev, ktorú (podľa jej názoru) charakterizuje zvýšený dôraz na evanjelium, t. j. cirkev, ktorá vzišla priamo z reformácie 16. storočia alebo cirkev, ktorá vznikla neskôr ...

Cirkevné organizácie - Evanjelická cirkev a. v. - strana 3 - Zoznam

www.zoznam.sk/katalog/Institucie-urady/Cirkevne- …

Evanjelická cirkev augsburského vyznania Iliašovce Iliašovce 134, 05311 Iliašovce. Duchovná a pastoračná činnosť. ... Cirkevný zbor Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku Poprad matkocirkev Poprad Námestie sv. Egídia 17/8, 05801 Poprad.

Evanjelická cirkev (138 výsledkov) - Azet.sk

www.azet.sk/katalog/evanjelicka-cirkev

Cirkevná organizácia - evanjelická cirkev augsburského vyznania na Slovensku. www.ecav.sk Palisády 46 , 811 06 Bratislava Kontakty. Cirkevný zbor Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku Poprad Pridať hodnotenie. Cirkevný zbor. Aktivity pre mládež, spevokol, spoločenstvo evanjelických žien, zborová diakonia ...

Evanjelická cirkev a.v. na Slovensku - ECAV

www.ecav.sk

Cookies nám pomáhajú poskytovať Vám naše služby. Ak ich chcete využívať naplno, dajte nám súhlas s ich používaním.

Apoštolská cirkev na Slovensku, Zbor Poprad - Zoznam

www.zoznam.sk/firma/2760741/Apostolska-cirkev-na …

Pravoslávna cirkevná obec v Poprade, Poprad Gréckokatolícka cirkev, farnosť Poprad, Poprad Cirkevný zbor Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku Poprad - Veľká, Poprad Bratská jednota baptistov, cirkevný zbor v Poprade, Poprad Evanjelická cirkev augsburského vyznania Svit

Liturgický rok v Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku ...

sk.wikipedia.org/wiki/Liturgick%C3%BD_rok_v_Evan …

Liturgický rok alebo cirkevný rok v Evanjelickej cirkvi augburského vyznania na Slovensku je sled sviatkov a liturgických období u slovenských evanjelikov . Cirkevný rok sa začína prvou adventnou nedeľou (je to posledná nedeľa v novembri alebo prvá v decembri) a končí sa poslednou nedeľou po Svätej Trojici.

Cirkevný zbor Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku ...

patmos.sk

Všeobecné vyznania; Malý katechizmus Dr. Martina Luthera; 95 výpovedí proti odpustkom; O slobode kresťana; História. Evanjelická cirkev v Prešove; Dejiny cirkevného zboru; Farári a kazatelia; Prešovské jatky; Evanjelické školstvo; Osobnosti; Biskupský úrad; Kostol a budovy.

DIPLOMOVÁ PRÁCA - cuni.cz

dspace.cuni.cz/bitstream/handle/20.500.11956/745 …

ECAV - Evanjelická cirkev augsburského vyznania ECM - Evanjelická cirkev metodistická ERC - Ekumenická rada cirkví RKC - Rímskokatolícka cirkev ZEC - Združenie evanjelikálnych cirkví . 12 0 Úvod Preþo sme sa rozhodli pre písanie tejto témy v rámci diplomovej práce má niekoľko dô- ...

Evanjelická cirkev augsburského vyznania na Slovensku - ECAV

www.ecav.sk/rails/active_storage/blobs/eyJfcmFpb …

(1) Evanjelická cirkev sa hlási do rodiny evanjelických cirkví augsburského vyznania vo svete, s ktorými všestranne spolupracuje. (2) Evanjelická cirkev uznáva rovnoprávnosť všetkých kresťanských cirkví a podporuje úsilie o ich vzá-jomné dorozumenie a postupné zbližovanie. Na princípoch rovnosti a rovnoprávnosti spolupracuje