Výskum trhu • okr. Poprad a okolie

Krajinka, s.r.o.

Prieskum trhu a verejnej mienky, public relations (komunikácia a styk s verejnosťou), reklamné činnosti, marketing a spracovanie dát, predaj solárnych panelov, outdoorového vybavenia.

66 kmRužomberok, Družstevná 10

SCARABEO, s.r.o.

Ekonomické poradenstvo a kurzy, vedenie účtovníctva, služby v oblasti reklamy a propagačnej činnosti, outsoursing firemných IT infraštruktúr, predaj HW/SW, autodoplnkov, elektroniky, IT poradenstvo.

ATS, spol. s r.o.

Prieskum trhu a marketingové služby so zameraním na teritóriá Blízkeho a Stredného východu. Zabezpečenie účasti na medzinárodných veľtrhoch.

NMC spol. s r.o. - organizácia seminárov

Organizácia odborných seminárov a konferencií, firemných prezentácií, školení, prieskum trhu.

CBA SK, a.s. - reklamná činnosť

Reklamná činnosť, sprostredkovanie obchodu, služieb a výroby, reklamné a marketingové služby, sprostredkovanie služieb v oblasti ekonomiky a účtovníctva, prieskum trhu a verejnej mienky a iné.

Marketingový výskum | Podnikajte.sk

www.podnikajte.sk/marketing/marketingovy-vyskum

Marketingový výskum sa často krát zamieňa za pojem výskum trhu. Výskum trhu je systematické zhromažďovanie, zaznamenávanie a analýza údajov so zreteľom na určitý trh, kde je trhom myslená špecifická skupina zákazníkov v špecifickej geografickej oblasti. Marketingový výskum však zahŕňa aj výskum trhu – pre daný ...

Prieskum trhu, marketingový výskum - Prešovský kraj - Zoznam

www.zoznam.sk/katalog/Sluzby-remesla/Reklama-mar …

Prieskum trhu, marketingový výskum - Prešovský kraj. Vyber podsekciu. Podsekcie: Direct marketing Marketingové poradenstvo. Merchandising PR agentúry. ... Poprad Karpatská 15, 05801 Poprad. Služby call centra. Prieskumy trhu, akvizícia nových zákazníkov, direct marketing, prieskumy spokojnosti. ...

Práca Poprad | Voľné pracovné miesta na Kariera.sk - Zoznam

kariera.zoznam.sk/pracovne-ponuky/vsetky/poprad

Nová práca v okrese Poprad je dostupná pre 304 uchádzačov o zamestnanie. A to v 128 druhoch profesií. S Kariera.sk máte voľné pracovné miesta na dosah.

Marketingový výzkum trhu: Jak ho dělat efektivně?

www.ecommercebridge.cz/marketingovy-vyzkum-trhu- …

Marketingový výzkum je disciplína, jejímž cílem je získat a vyhodnotit relevantní informace o trhu a o jednotlivých skupinách na něm působících. Typickými příklady jsou průzkumy realizované se zákazníky, dodavateli, diváky atd. Často se také setkáme s názvem průzkum trhu, který této definici plně odpovídá. V ...

1. Výskum trhu - EuroEkonóm.sk

www.euroekonom.sk/download2/diplomovka-teoria-ma …

Výskum trhu 1. Vyd. Bratislava, Vydavate ľstvo SOFA 1994 s. 11. Výskum trhu sa zaoberá sú časným stavom aj budúcim vývojom na trhu. Práve snaha predvída ť budúci vývoj na trhu je dominujúcou. Naj častejšími úlohami výskumu trhu je výskum sú časného a vývoj budúceho dopytu po tovaroch a službách, výskum

Výskum trhu - EuroEkonóm.sk

www.euroekonom.sk/marketing/vyskum-trhu

Prieskum trhu sa zaoberá operatívnym získavaním informácií – jeho podiel na dôslednejšom analyzovaní či spracovaní informácií je minimálny. Cieľom prieskumu trhu je rýchlosť získavania informácií. Výskum trhu je komplexná analytická činnosť vychádzajúca zo zmeneného podnikateľského myslenia, z poznania trhu, zo ...

Prieskum trhu, marketingový výskum - Poprad — Zoznam.sk

www.zoznam.sk/katalog/Sluzby-remesla/Reklama-mar …

crewnet s.r.o., Poprad Karpatská 15, 05801 Poprad. Služby call centra. Prieskumy trhu, akvizícia nových zákazníkov, direct marketing, prieskumy spokojnosti.

AKO.sk: marketingový výskum trhu, reklamy a médií

ako.sk

O agentúre. Agentúra AKO pôsobí na trhu od roku 1991, kedy ako prvá na Slovensku začala realizovať kvalitatívny marketingový výskum. V roku 2003 bola agentúra AKO transformovaná na spoločnosť – AKO, s. r. o. Agentúra AKO v súčasnosti ponúka komplexné služby v oblasti marketingového výskumu a poradenstva pri tvorbe ...

AKO.sk: marketingový výskum trhu, reklamy a médií

ako.sk

Agentúra AKO pôsobí na trhu od roku 1991, kedy ako prvá na Slovensku začala realizovať kvalitatívny marketingový výskum. V roku 2003 bola agentúra AKO transformovaná na spoločnosť – AKO, s. r. o. Agentúra AKO v súčasnosti ponúka komplexné služby v oblasti marketingového výskumu a poradenstva pri tvorbe marketingových ...

(PDF) Výskum možných účinných aplikácií vybraných nástrojov e ...

www.researchgate.net/publication/349589813_Vysku …

Výskum možných účinných aplikácií vybraných nástrojov e-marketingu v prostredí slovenského virtuálneho trhu a ich vplyvu na konkurencieschopnosť malých a stredných podnikov ...

EKOCLIM s.r.o. Poprad, IČO: 31663044 - Obchodný register - Peniaze.sk

register.peniaze.sk/31663044-ekoclim-s-r-o-poprad

EKOCLIM s.r.o. Poprad, IČO: 31663044 - Obchodný register. Tento výpis z obchodného registra obsahuje údaje o spoločnosti EKOCLIM s.r.o. Poprad Údaje boli stiahnuté 4. 5. 2023 z dátovej služby orsr.sk podľa IČO 31663044. Z dôvodu ochrany osobných údajov nie sú na stránke dátumy narodenia a úplné adresy fyzických osôb.

1.1. Výskum trhu ako sú čas ť marketingového výskumu 1.1.1. Význam ...

www.euroekonom.sk/download2/diplomovka-teoria-ma …

1.1. Výskum trhu ako sú čas ť marketingového výskumu 1.1.1. Význam marketingového výskumu Marketingový výskum je sú čas ťou procesu marketingového riadenia podniku. Sám o sebe, bez väzby na ostatné marketingové činnosti, prostredníctvom ktorých sú realizované jeho výsledky, by nemal zmysel.

38. Předmět a vývoj psychologie trhu – Wikisofia

wikisofia.cz/wiki/38._P%C5%99edm%C4%9Bt_a_v%C3%B …

Trh má své psychologické problémy a své jednotlivé elementy, kterými jsou zboží, spotřebitel, prodejce, výrobce a jejich vzájemné vztahy. [2] V rámci psychologie trhu můžeme vyčlenit zejména tyto oblasti zájmu: [1] Výzkum kupní motivace a spotřebního chování. Psychologie tržní propagace. Psychologické aspekty poptávky.

Ako na prieskum trhu a analýzu konkurencie (2023) - Ecommerce Bridge

www.ecommercebridge.sk/ako-urobit-prieskum-trhu- …

Poprad 9 Nov už čoskoro. Roadshow Trenčín 15 Jún Lístky a program. Marketing. ... Získavanie dôležitých informácii o trhu a jednotlivých subjektoch na ňom pôsobiacich (zákazníci, konkurencia, dodávatelia, ... informácie a musia sa uspokojiť s pár dostupnými informáciami z verejných databáz alebo riešiť primárny výskum.

Prieskum trhu, marketingový výskum - strana 5 — Zoznam.sk

www.zoznam.sk/katalog/Sluzby-remesla/Reklama-mar …

Prieskum trhu, marketingový výskum (133) Prieskum trhu, marketingový výskum. Vyber podsekciu. Podsekcie: Direct marketing Marketingové poradenstvo. ... Karpatská 15, 05801 Poprad. Služby call centra. Prieskumy trhu, akvizícia nových zákazníkov, direct marketing, prieskumy spokojnosti.

Expozitúry NBS - Národná banka Slovenska

nbs.sk/o-narodnej-banke/expozitury-nbs

Výskum. Profily ... Správa o činnosti útvaru dohľadu nad finančným trhom Správa o finančnej stabilite Správa o vývoji trhu s krytými dlhopismi Štatistický bulletin Štrukturálne výzvy Výročná správa Výskumné štúdie Letáky a iné publikácie Prihlásenie na ... Poprad: Dostojevského 4444/26 058 02 Poprad: tel.: 052/7887 ...

Výzkum trhu – Sociologická encyklopedie

encyklopedie.soc.cas.cz/w/V%C3%BDzkum_trhu

výzkum trhu – systematický sběr a analýza dat týkajících se specifik daného trhu pro určité skupiny zákazníků v dané spotřební nebo geogr. oblasti. Existuje řada typů v.t. podle konkrétního předmětu cíle a časového vymezení. Jako relativně samostatný se dnes vydělil např. výzkum spotřebitelského trhu (chování, motivací, postojů jednotlivců, domácností ...

Výskum trhu - ☝ Nezabudnite už zajtra 13:30 v MS TEAMS... | Facebook

www.facebook.com/vyskum.trhu/posts/4321902264525 …

☝ Nezabudnite už zajtra 13:30 v MS TEAMS prednáška zástupcu praxe na predmete Výskum trhu #MySmeOF #VyskumTrhu

Na trhu s... - Spoločnosť ochrany spotrebiteľov SOS Poprad | Facebook

www.facebook.com/SpolocnostOchranySpotrebitelov/ …

Na trhu s emisiami je prebytok povoleniek. Môže za to pandémia. Množstvo dostupných emisných kvót na európskom trhu s uhlíkom sa vlani zvýšilo. V dôsledku spomalenia ekonomiky v roku 2020 sa...