Rozhodcovské konanie • okr. Poprad a okolie

JUDr. Kamil Andree

JUDr. Kamil Andree

Advokátní kancelář zajišťuje právní služby v běžných oblastech práva, zejména občanského, obchodního, trestního, rodinného, insolvenční, rozhodčího řízení, vymáhání pohledávek a exekuce.

220 kmČeská republika Olomouc, Horní náměstí 4

ZATVORENÉ (Otvára v 08:00)

Advokátní kancelář Slavičín – Valašské Klobouky

Advokátní kancelář – advokát pro okr. Zlín, Vsetín: vymáhání pohledávek, platební rozkaz, rozhodčí řízení, kupní a darovací smlouva, převod nemovitostí, advokátní úschova, založení s.r.o., rozvod, občanské, obchodní, rodinné právo aj.

ZATVORENÉ (Otvára v 08:00)

Robert Pastorčák

Kompletní realitní služby v oblasti nákupu, zprostředkování a prodeje nemovitostí. Poradenství a právní servis, investice do komerčních objektů a zajištění vhodných hypotečních úvěrů.

EU ARBITERS, spol. s r.o.

Zajišťujeme rozhodčí řízení a poskytujeme vzdělávací či školicí činnost pro rozhodce. Nabízíme služby v oblasti administrativní správy.

E-rozhodci, s.r.o.

Firma zajišťuje organizačně, ekonomicky a technicky činnost fyzických osob - rozhodců ad hoc.

Arbitrážní a rozhodčí společnost, s.r.o.

Zabýváme se organizací a realizací rozhodčího řízení, které je plnohodnotnou alternativou k soudnímu řízení.

Advokátní kancelář JUDr. JAN HANDLÍŘ

Jedná se o advokátní kancelář poskytující širokou paletu právních služeb: od řešení sporů (včetně řešení dlužnické agendy), přes sepis smluv, až po zakládání společností (právnických osob). Dále poskytujeme poradenství v oblasti rodinného, pracovního a …

Společnost rozhodců, s.r.o.

Zabýváme se organizací rozhodčího řízení.

ZATVORENÉ (Otvára v 08:00)

Českomoravská rozhodčí, s.r.o.

Poskytujeme zabezpečovací činnost nezávislých rozhodců.

Čoskoro otvára (v 07:30)

UčPS - Rozhodcovské konanie po novom

www.ucps.sk/Rozhodcovske_konanie_po_novom

Poprad, 10/2013 ; Poprad, 10/2014 ; Senec, 10/2015 ; Poprad, 09/2016 ; Poprad 10/2017 ; Stará Lesná 10/2018 ; ... Zároveň dôjde k rozšíreniu tzv. objektívnej spôsobilosti na rozhodcovské konanie, t. j. k rozšíreniu okruhu vecí, ktoré bude možné prejednať v rozhodcovskom konaní, a to konkrétne o spory, či tu právo alebo ...

EUR-Lex - l16028 - EN - EUR-Lex

eur-lex.europa.eu/SK/legal-content/summary/europ …

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 861/2007 z 11. júla 2007, ktorým sa ustanovuje Európske konanie vo veciach s nízkou hodnotou sporu (Ú. v. EÚ L 199, 31.7.2007, s. 1 – 22) Následné zmeny nariadenia (ES) č. 861/2007 boli zapracované do základného textu. Toto konsolidované znenie slúži len na dokumentačné účely.

Rozhodcovské konanie v medzinárodnom obchodnom styku

dspace.cuni.cz/handle/20.500.11956/44745

Rozhodcovské konanie je spôsob urovnávania sporov alternatívny k súdnemu konaniu, kde neutrálna tretia osoba - rozhodca, rozhoduje spor v konaní, ktorého výsledkom je záväzný a vykonateľný rozhodcovský nález. Prvá kapitola je venovaná všeobecnej charakteristike alternatívnym spôsobom riešenia sporov, vymedzuje ich vzťah k ...

UčPS - AKTUÁLNE OTÁZKY ROZHODCOVSKÉHO KONANIA V PROSTREDÍ SLOVENSKÉHO ...

www.ucps.sk/AKTUALNE_OTAZKY_ROZHODCOVSKEHO_KONAN …

Poprad, 10/2013 ; Poprad, 10/2014 ; Senec, 10/2015 ; Poprad, 09/2016 ; Poprad 10/2017 ; ... Rozhodcovské konanie je jednou z alternatív na zlepšenie stavu vymoženosti práv, povinností a oprávnených záujmov jednotlivých subjektov v tuzemských a medzinárodných obchodnoprávnych a občianskoprávnych sporoch.

Rozhodcovské konanie 2022 | OBLIN

oblin.at/sk/publication/rozhodcovske-konanie-2022

Rozhodcovské právo je obsiahnuté v článkoch 577 až 618 rakúskeho občianskeho súdneho poriadku (OSP). Tieto ustanovenia upravujú vnútroštátne aj medzinárodné rozhodcovské konanie. Uznávanie zahraničných nálezov upravujú vyššie uvedené mnohostranné a dvojstranné zmluvy. Exekučné konanie upravuje rakúsky zákon o ...

Rozhodcovský súd a rozhodcovské konanie – výhody a nevýhody

www.podnikajte.sk/vymahanie-pohladavok/rozhodcov …

Slovenská advokátska komora alebo Slovenská hospodárska komora), právnické osoby, ktorým to ukladá zákon (napr. banky). Za rozhodcovský súd koná buď jedna alebo viacero osôb, ktoré sa nazývajú rozhodcovia. Je na uvážení zmluvných strán, či sa dohodnú na jednom alebo viacerých rozhodcov. Ich počet však musí byť nepárny.

Rozhodcovské konanie SR | Rýchlejšie a lacnejšie rozhodovanie sporov

www.rsba.sk

Spoločnosť Rozhodcovské konanie SR s.r.o. je vybranou osobou podľa § 6 ods. 3 zákon o rozhodcovskom konaní (nie je rozhodcovským súdom). Účelom vybranej osoby je výber (zvolenie) rozhodcu v rozhodcovskom spore (nie rozhodnutie v rozhodcovskom spore). Tento spôsob vyberania rozhodcov je aj v zahraničí celkom bežný.

Rozhodcovské konanie – v čom je lepšie ako súd? | Podnikajte.sk

www.podnikajte.sk/vymahanie-pohladavok/rozhodcov …

Rozhodcovská zmluva je druhým zo spôsobov, ktorým je možné dohodnúť sa na rozhodcovskom konaní a jeho podmienkach. V zásade sú na takúto zmluvu kladené rovnaké požiadavky ako na rozhodcovskú doložku s rozdielom, že rozhodcovská zmluva: Je uzatváraná samostatne, tj. na samostatnej listine mimo hlavnú zmluvu.

Rozhodcovské konanie | Podnikajte.sk

www.podnikajte.sk/temy/rozhodcovske-konanie

Rozhodcovské konanie (inak nazývané tiež arbitráž) predstavuje rýchlu, efektívnu a nie príliš nákladnú formu vyriešenia majetkovoprávnych konfliktov medzi fyzickými osobami i podnikateľmi, ktorého výstup – rozhodcovský nález, má rovnakú váhu ako platobný rozkaz či rozsudok obecného súdu. ...

Rozhodcovské konanie - Rozhodcovský súd

rozhodcovsky-sud.sk/rozhodcovske-konanie

Rozhodcovské konanie. Rozhodcovské konanie sa považuje za najvýznamnejšiu formu alternatívneho riešenia sporov, a to nepochybne z dôvodu jeho početných výhod, tak vo vzťahu k súdnemu konaniu, ako aj k iným alternatívnym formám riešenia sporov. Je to konanie, v ktorom rozhodcovský súd v súlade so zákonmi prejednáva a ...

NOVÉ USPORIADANIE SÚDOV od 1. JÚNA 2023

www.justice.gov.sk/dokumenty/2021/06/Brozura_SM_ …

Poprad, Kežmarok Pezinok, Senec Nitra, Topoľčany, Námestovo, Dolný Kubín, Michalovce, Sobrance ... rozhodcovské konanie (arbitráž) OS BA V OS BB OS KE I KS BA KS BB KS KE MS BA III OS BB MS KE KS BA KS KE KS BB burzové obchody OS BA V KS BA MS BA III KS BA zmluvy z verejného obstarávania

Rozhodcovské konanie – Simona Ladiková

theses.cz/id/1ejclz

Rozhodcovské konanie ako alternatívny spôsob riešenia majetkových sporov Rudolf Urbanovič ; Rozhodcovské konanie v kontexte zmien prevedených novelou zákona o rozhodčím řízení č. 19/2012 Sb. Tomáš Vavro ; Rozhodcovské konanie (rozhodcovský súd) Katarína Príbelská ; On-line rozhodcovské konanie Zuzana Adameová

Finančné centrá a mKiosky | mBank.sk

www.mbank.sk/o-nas/kontakt/mapa/obchodna-siet.html

058 01 Poprad (2. nadzemné podlažie, oproti predajni Cropp) Po-So: 9:00-19:00. Ne: 14:00-19:00. e-mail. ... Spotrebiteľské rozhodcovské konanie; FATCA a CRS; Kalkulačky. Úverová kalkulačka; Hypotekárna kalkulačka; Založte si účet pohodlne z mobilu Viac informácií ...

Zobrazit Chovancová, K.: Medzinárodné rozhodcovské konanie v obchodnej ...

journals.muni.cz/cpvp/article/view/7678/6739

← Návrat na podrobnosti článku Chovancová, K.: Medzinárodné rozhodcovské konanie v obchodnej praxi

MARC21: Rozhodcovské konanie v Anglicku, Walese a v Severnom Írsku v ...

katalog.muni.cz/Record/MUB02000076826/Details

Rozhodcovské pravidlá Medzinárodnej obchodnej komory v bankovej praxi / Autor: Chovancová, Katarína, 1974- Rozhodcovské konanie a spotrebiteľské rozhodcovské konanie v systéme práva / Autor: Škrinár, Alexander, a další Vydáno: (2017)

Oponentský posudek na diplomovou práci Niny Hulmanové „Rozhodcovské ...

dspace.cuni.cz/bitstream/handle/20.500.11956/447 …

„Rozhodcovské konanie v medzinárodnom obchodnom styku” Celkový počet stran diplomové práce: 72 Datum odevzdání: 28.3.2012 1. Aktuálnost tématu: Diplomantka si zvolila téma diplomové práce „Rozhodcovské konanie v medzinárodnom obchodnom styku“, přičemž se ve své práci zaměřila především na

Arbitráž – Wikipédia

sk.wikipedia.org/wiki/Arbitr%C3%A1%C5%BE

Arbitráž môže byť: posúdenie. rozhodovanie sporov v rozhodcovskom konaní (rozhodcom alebo rozhodcovským súdom), pozri rozhodcovské konanie. v minulosti v Česko-Slovensku a iných socialistických štátoch: skrátene hospodárska arbitráž (orgán riešiaci spory medzi socialistickými organizáciami alebo týmito organizáciami a ...

Rozhodcovské konanie / Diplomová práca / Zadania-seminarky.sk

www.zadania-seminarky.sk/diplomova-praca/rozhodc …

rozhodcovské konanie výhody Obsah: Úvod -10-1 Historický vývoj rozhodcovského konania -12-2 Spôsoby riešenia sporov medzi stranami -18-2.1 Autoritatívne a alternatívne riešenie sporov -18-2.2 Pokojné riešenie sporov -19-2.3 Všeobecne o riešení sporov v rozhodcovskom a v súdnom konaní -20-

rozhodcovské konanie - anglický preklad - Linguee

sk.linguee.com/slovensk%C3%BD-anglick%C3%BD/prek …

Každá strana vymenuje jedného rozhodcu do 20 dní od prijatia žiados ti o rozhodcovské konanie. eur-lex.europa.eu. eur-lex.europa.eu. Within 20 days after the receipt of a request for arbitration, each Party shall name one arbitrator. eur-lex.europa.eu. eur-lex.europa.eu.

2017 Arbitration Rules and 2014 Mediation Rules (Slovak version)

iccwbo.org/news-publications/arbitration-adr-rul …

Rozhodcovské konanie Pravidlá rozhodcovského konania sú z roku 2012, v znení zmien z roku 2017. Sú účinné od 1. marca 2017. Najvýznamnejšou zo zmien z roku 2017 je zavedenie zrýchleného konania zabezpečujúceho zjednodušené rozhodcovské konanie so zníženým sadzobníkom odmien. Toto konanie sa automaticky uplatní v ...